Erkenningsvoorwaarden

Om na te gaan of uw instelling of vereniging voldoet aan alle erkenningsvoorwaarden, klik op onderstaande activiteit(en).
 

Wetenschappelijk onderzoek Cultuur Monumenten en landschappen (behoud of de zorg voor) Natuur en leefmilieu

Oorlogsslachtoffers

 

Mindervaliden
Bejaarden
Beschermde minderjarigen
Behoeftigen
Slachtoffers van erkende natuurrampen in België
Ontwikkelingslanden

Slachtoffers van zeer grote industriële ongevallen

Duurzame ontwikkeling

Dierenasielen

Als uw instelling of vereniging zich bezighoudt met een activiteit die hiervoor niet wordt vermeld

  • Uw instelling of vereniging voldoet niet aan de voorwaarden en kan niet worden erkend.

Als uw instelling of vereniging zich met verscheidene activiteiten bezighoudt

  • Als uw instelling of vereniging voor alle activiteiten aan de voorwaarden voldoet, kunt u een erkenningsaanvraag indienen
  • Als uw instelling of vereniging voor een of verscheidene van de activiteiten niet aan de voorwaarden voldoet, kan ze niet worden erkend.