Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Erkenningsvoorwaarden - Culturele instellingen

Uw instelling moet: 

 • rechtspersoonlijkheid bezitten 
 • gevestigd zijn in België 
 • generlei gewin bejagen, noch voor haarzelf, noch voor haar organen, noch voor haar leden als zodanig 
 • werkzaamheden die gericht zijn op de verspreiding van de cultuur, met name op het gebied van:  
  • bescherming en luister van de taal 
  • aanmoediging van de vorming van onderzoekers 
  • schone kunsten met inbegrip van toneel en film 
  • cultureel patrimonium, musea en andere wetenschappelijk-culturele instellingen 
  • bibliotheken, discotheken en soortgelijke instellingen 
  • radio-omroep en televisie 
  • jeugdbeleid 
  • permanente opvoeding en culturele animatie 
  • lichamelijke opvoeding, sport en openluchtleven 
  • vrijetijdsbesteding en toerisme 
 • wegens haar werkzaamheden door de staat of door één van de gemeenschappen worden gesubsidieerd (met uitsluiting van de gewesten, de provincies, de gemeenten ...) 
 • met haar invloedsgebied één van de gemeenschappen of het gehele land bestrijken. De instellingen die slechts op lokaal vlak werkzaam zijn worden uitgesloten