Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Erkenningsvoorwaarden - Vzw's waarvan het doel erin bestaat dierenasielen te beheren

Uw instelling moet:

  • rechtspersoonlijkheid bezitten
  • gevestigd zijn in België
  • generlei gewin bejagen, noch voor haarzelf, noch voor haar organen, noch voor haar leden als zodanig
  • werkzaamheden die gericht zijn op het beheer van dierenasielen zoals gedefinieerd door het Koninklijk Besluit van 27 april 2007 houdende de erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor dieren en de voorwaarden inzake de verhandeling van dieren.