Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Erkenningsvoorwaarden - Instellingen die duurzame ontwikkeling ten doel hebben

Uw instelling moet: 

  • rechtspersoonlijkheid bezitten 
  • gevestigd zijn in België 
  • generlei gewin bejagen, noch voor haarzelf, noch voor haar organen, noch voor haar leden als zodanig 
  • werkzaamheden in België verrichten die gericht zijn op de duurzame ontwikkeling 
  • wegens hun werkzaamheden worden gesubsidieerd door de Staat 
  • met hun invloedsgebied één van de Gewesten, de Duitstalige Gemeenschap of het gehele land bestrijken. De instellingen die slechts op lokaal vlak werkzaam zijn worden uitgesloten.