Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Erkenningsvoorwaarden - Instellingen die het behoud of de zorg voor monumenten en landschappen ten doel hebben

Uw instelling moet: 

  • rechtspersoonlijkheid bezitten 
  • gevestigd zijn in België 
  • generlei gewin bejagen, noch voor haarzelf, noch voor haar organen, noch voor haar leden als zodanig 
  • werkzaamheden in België verrichten die gericht zijn op het behoud of de zorg van monumenten en landschappen 
  • wegens haar werkzaamheden door de Staat, door één van de gewesten of de Duitstalige Gemeenschap worden gesubsidieerd 
  • met haar invloedsgebied één van de Gewesten, de Duitstalige Gemeenschap of het gehele land bestrijken. De instellingen die alleen op lokaal vlak werkzaam zijn, worden uitgesloten