Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Erkenningsvoorwaarden - Instellingen die zich bezighouden met het natuurbehoud of de bescherming van het leefmilieu

Uw instelling moet: 

  • rechtspersoonlijkheid bezitten 
  • gevestigd zijn in België 
  • generlei gewin bejagen, noch voor haarzelf, noch voor haar organen, noch voor haar leden als zodanig 
  • werkzaamheden uitoefenen in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte die gericht zijn op het natuurbehoud en/of de bescherming van het leefmilieu 
  • een belangrijke rol spelen bij de bewustmaking van de bevolking en de milieuopvoeding van de jeugd 
  • aantonen dat hun activiteiten een doorlopend en duurzaam karakter omvatten zodat Instellingen die eenmalige of gelegenheidsacties uitoefenen, uitgesloten zijn 
  • sedert ten minste twee volledige kalenderjaren die de periode waarvoor de erkenning wordt gevraagd voorafgaan, de rechtspersoonlijkheid bezitten en voormelde activiteiten uitoefenen 
  • wegens haar werkzaamheden door de federale overheid of door één van de Gewesten worden gesubsidieerd 
  • met haar invloedsgebied zich over meer dan één gemeente uitstrekken