Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Erkenningsvoorwaarden - Instellingen voor hulpverlening aan ontwikkelingslanden

Uw instelling moet: 

  • rechtspersoonlijkheid bezitten 
  • gevestigd zijn in België 
  • generlei gewin bejagen, noch voor haarzelf, noch voor haar organen, noch voor haar leden als zodanig  

Uw instelling moet werkzaamheden uitoefenen: 

  • die gericht zijn op hulpverlening aan ontwikkelingslanden 
  • die de activiteiten aanvullen die op de hierboven vermelde gebieden worden verricht door de Belgische overheid of door internationale instellingen waarvan België lid is 
  • Zie eveneens de website van de Belgische ontwikkelingssamenwerking