Erkenningsvoorwaarden - Instellingen die de oorlogsslachtoffers bijstaan

Uw instelling moet:

  • rechtspersoonlijkheid bezitten
  • gevestigd zijn in België
  • generlei gewin bejagen, noch voor haarzelf, noch voor haar organen, noch voor haar leden als zodanig


Uw instelling moet werkzaamheden uitoefenen:

  • die gericht zijn op bijstand aan oorlogsslachtoffers