Vanaf 1 september 2021 ontvangen wij u opnieuw in al onze kantoren, maar enkel op afspraak. 

Erkenningsvoorwaarden - Instellingen opgericht voor hulpverlening aan slachtoffers van erkende natuurrampen in België

Uw instelling moet:

  • rechtspersoonlijkheid bezitten
  • gevestigd zijn in België
  • generlei gewin bejagen, noch voor haarzelf, noch voor haar organen, noch voor haar leden als zodanig
  • werkzaamheden uitoefenen die gericht zijn op hulpverlening aan slachtoffers van rampen die de toepassing rechtvaardigen van de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen