Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Erkenningsvoorwaarden - Instellingen die hulp verlenen aan slachtoffers van zeer grote industriële ongevallen

Uw instelling moet:

  • rechtspersoonlijkheid bezitten
  • gevestigd zijn in België
  • generlei gewin bejagen, noch voor haarzelf, noch voor haar organen, noch voor haar leden als zodanig

Uw instelling moet werkzaamheden uitoefenen die:

  • gericht zijn op hulpverlening, hetzij in België, hetzij in het buitenland, aan slachtoffers van zeer grote industriële ongevallen
  • de activiteiten aanvullen die de federale overheid of de internationale instellingen waarvan België lid is op het voornoemde gebied verrichten