Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Overstromingen juli 2021

Welke instellingen zijn erkend of kunnen erkend worden voor uitzonderlijke bijstand aan de slachtoffers van de overstroming?

 • De in de wet opgenomen instellingen waarbij hulp aan behoeftigen deel uitmaakt van hun activiteiten.
 • Alle instellingen die een hernieuwbare erkenning hebben bekomen (artikel 14533 §1, e WIB92) waarvan de activiteit gericht is op hulp aan behoeftigen kunnen giften ontvangen die gebruikt worden voor hulp aan de slachtoffers en attesten afleveren voor de ontvangen giften.
 • Alle instellingen die een hernieuwbare erkenning hebben bekomen (artikel 14533 §1, e WIB92) als instelling waarvan de activiteit gericht is op hulp aan mindervaliden, bejaarden of beschermde minderjarigen, kunnen bij toepassing van artikel 6318/1 §6 KB/ WIB92 uitzonderlijk een erkenning bekomen als instelling gericht op dringende hulp aan behoeftigen.
  De aanvraag om erkenning mag niet voorafgaan aan de bijstand maar moet ingediend zijn uiterlijk 6 maanden na de aanvang van de bijstand.
  De erkenning wordt voor maximaal 3 kalenderjaren toegekend.
 • Als de watersnood wordt erkend als natuurramp kan er toepassing gemaakt worden van de mogelijkheid voorzien in artikel 6318/1 §1, 6° KB/ WIB92.
  Hier zijn bedoeld de instellingen opgericht voor hulpverlening aan slachtoffers van rampen die de toepassing rechtvaardigen van de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen.
  De werkzaamheden van deze instellingen moeten gericht zijn op hulpverlening aan de in dat artikel beoogde slachtoffers.
  De instelling moet een aanvraag indienen binnen de 3 maanden na aanvang van de hulpverlening.
  De erkenning wordt voor maximaal 3 kalenderjaren toegekend.