Welke giften

Welke giften ?

 • Aan welke voorwaarden moet een gift voldoen opdat de schenker recht zou hebben op een belastingvermindering?

  De gift moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • de gift moet minstens 40 euro bedragen, per kalenderjaar en per vereniging
  • de vereniging of instelling moet erkend zijn door de minister van Financiën
  • de vereniging of instelling moet een kwijtschrift uitreiken voor de giften die zij ontvangt
  • de gift moet in geld gedaan zijn
  • giften in de vorm van kunstwerken geven ook recht op een belastingvermindering als:
   • ze gedaan zijn aan rijksmusea, gemeenschappen en gewesten, provincies, gemeenten en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn op voorwaarde dat die openbare machten ze voor hun musea bestemmen
   • het gaat om kunstwerken waarvan de minister van Financiën erkend heeft dat zij behoren tot het roerend cultureel erfgoed van het land of dat zij internationale faam genieten
   • de minister van Financiën hun geldwaarde heeft vastgesteld
 • Hoeveel bedraagt de belastingvermindering voor de schenker?

  De belastingvermindering bedraagt 45% van het werkelijk gestorte en op het attest vermelde bedrag.

  Het totale bedrag van de giften waarvoor de belastingvermindering wordt verleend mag nooit meer bedragen dan:

  • ofwel 10% van het totale netto-inkomen
  • ofwel 376.350 euro (aanslagjaar 2016 - inkomsten 2015 en aanslagjaar 2017 - inkomsten 2016)