Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Welke giften?

Welke giften?

 • Aan welke voorwaarden moet een gift voldoen opdat de schenker recht zou hebben op een belastingvermindering?

  De gift moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De gift moet minstens 40 euro bedragen, per kalenderjaar en per vereniging en per schenker.
  • De vereniging of instelling moet erkend zijn door de minister van Financiën of zijn afgevaardigde.
  • De giften ontvangen via de tussenkomst van een online betaalplatform kunnen in aanmerking komen als de voorwaarden opgenomen in de circulaire (AAFisc nr. 42/2014 van 16.10.2014) en het addendum (2019/C/83 van 04.09.2019) strikt worden nageleefd.
  • De vereniging of instelling moet een kwijtschrift uitreiken voor de giften die zij ontvangt.
  • De gift moet in geld gedaan zijn.
   In het kader van de strijd tegen het coronavirus, kunnen echter ook de volgende giften recht geven op de belastingvermindering:
  • Giften in de vorm van kunstwerken geven ook recht op een belastingvermindering als:
   • ze gedaan zijn aan rijksmusea, gemeenschappen en gewesten, provincies, gemeenten en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn op voorwaarde dat die openbare machten ze voor hun musea bestemmen,
   • het gaat om kunstwerken waarvan de minister van Financiën erkend heeft dat zij behoren tot het roerend cultureel erfgoed van het land of dat zij internationale faam genieten,
   • de minister van Financiën hun geldwaarde heeft vastgesteld.
 • Hoeveel bedraagt de belastingvermindering voor de schenker?

  Voor gedane giften bedraagt de belastingvermindering 45% van het werkelijk gestorte en op het attest vermelde bedrag.

  Het totale bedrag van de giften waarvoor de belastingvermindering wordt verleend mag nooit meer bedragen dan:

  • ofwel 10 % van het totale netto-inkomen
  • ofwel 392.200 euro (aanslagjaar 2023 - inkomsten 2022)