Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Rolrechten

FAQ Rolrechten - Ondernemingen en vzw's

 • Wat zijn rolrechten?

  Het rolrecht is een belasting (voor het inschrijven van een zaak op de agenda van de rechtbank) die we vestigen aan de hand van gegevens die de FOD Justitie ons bezorgt. Rolrechten hebben namelijk te maken met de kosten van een rechtszaak en het is de rechter die in zijn eindbeslissing bepaalt wie de rolrechten moet betalen. Daarna moet de FOD Financiën de belasting dus vestigen en innen.

  Hoeveel rolrecht moet u betalen?

  Dat hangt af van de rechtbank:

  Rechtbank

  Bedrag rolrecht (in euro)

  Vredegerechten en politierechtbanken

  50

  Rechtbanken van eerste aanleg en ondernemingsrechtbanken

  165

  Hoven van beroep

  400

  Hof van Cassatie

  650

 • Waarom moet ik het rolrecht betalen?

  Hebt u een betaalbericht van ons gekregen om het rolrecht te betalen?

  Meestal wil dat zeggen dat de rechter u geheel of gedeeltelijk in het ongelijk stelde. U vindt de veroordeling tot het betalen van de rolrechten met alle details terug in het vonnis of arrest (de eindbeslissing van de rechter).

  De beslissing van de rechter is definitief: u kunt er dus niet tegenin gaan. Ook als u in beroep zou willen gaan tegen het vonnis in eerste aanleg, moet u de rolrechten toch eerst betalen. Anders zal de griffier geen zittingsdag bepalen en kan het beroep dus niet voorkomen.

 • Wanneer moet ik de rolrechten betalen?

  Heeft de rechter besloten dat u de rolrechten moet betalen? Dan ontvangt u vervolgens een betaalbericht met daarop de datum waarop u het rolrecht ten laatste moet betalen. Betaal tijdig om een administratieve boetete vermijden.

  Wat als u de rolrechten niet op tijd betaalt?

  Dan sturen we u een betaalherinnering, waar we automatisch een administratieve boete in opnemen. We sturen u dan ook onmiddellijk een uitvoerbare titel, die ons toelaat om invorderingsmaatregelen te nemen om de schuld van u op te eisen (bijvoorbeeld via een beslag op uw loon of bankrekening).

  Hoeveel bedraagt de boete als u niet op tijd betaalt?

  De boete bedraagt altijd de helft van het rolrecht (met een minimum van 25 euro) en hangt dus af van de rechtbank:

  Rechtbank

  Boete (in euro)

  Vredegerechten en politierechtbanken

  25

  Rechtbanken van eerste aanleg en ondernemingsrechtbanken

  82,50

  Hoven van beroep

  200

  Hof van Cassatie

  325

 • Hoe kan ik de rolrechten betalen?

  Hebt u het betaalbericht gekregen? Dan kunt u op twee manieren betalen.

  Online betalen via MyMinfin

  U kunt makkelijk en snel online betalen via MyMinfin, zo gebruikt u ook automatisch de juiste mededeling!

  Betalen met een overschrijving

  U kunt betalen met een overschrijving op het rekeningnummer BE42 6792 0000 0054 van het team ‘Beheer Centrale Rekening Inning en Invordering’. Gebruik zeker de gestructureerde mededeling die u op uw betaalbericht vindt zodat we uw betaling correct kunnen verwerken.

 • Waarom moet ik een administratieve boete betalen?

  Hebt u een administratieve boete gekregen? Dan hebt u het rolrecht niet of te laat betaald. We hebben u namelijk een betaalbericht gestuurd met daarin de datum waarop u ten laatste moest betalen. Als we de betaling niet op tijd krijgen, wordt de boete automatisch aangerekend.

  Gaat u niet akkoord met de boete?

  We kunnen die alleen annuleren bij een administratieve fout.

  Denkt u dat de FOD Justitie een fout gemaakt heeft?

  Controleer dan goed de uitspraak van de rechter in het vonnis/arrest en neem contact op met de FOD Justitie. U vindt hun contactgegevens op de achterkant van het betaalbericht.

  Denkt u dat de FOD Financiën een fout gemaakt heeft?

  Denkt u bijvoorbeeld dat u de betaling wel op tijd gedaan hebt of werd het betaalbericht naar het verkeerde adres verzonden? Dan kunt u dat laten weten aan een van onze infocenters. We zullen dan nagaan of er een fout werd gemaakt.

 • Hoeveel bedraagt de administratieve boete als ik een rolrecht niet op tijd betaal?

  De boete bedraagt altijd de helft van het rolrecht (met een minimum van 25 euro) en is afhankelijk van het type rechtbank:

  Rechtbank

  Boete (in euro)

  Vredegerechten en politierechtbanken

  25

  Rechtbanken van eerste aanleg en ondernemingsrechtbanken

  82,50

  Hoven van beroep

  200

  Hof van Cassatie

  325

 • Wat als een andere partij ook veroordeeld werd tot het betalen van de rolrechten?

  Elke partij krijgt sowieso een eigen betaalbericht. Er zijn twee mogelijkheden:

  De rechter veroordeelt meerdere partijen tot een deel van de schuld

  U krijgt een betaalbericht voor het deel dat u moet betalen. Als u dat niet of niet op tijd doet, krijgt u automatisch een administratieve boete.

  Ook een andere partij kan een boete krijgen als die haar deel niet op tijd betaalt. Die boete staat dan helemaal los van uw situatie.

  De rechter veroordeelt meerdere partijen hoofdelijk tot het betalen van de rolrechten

  We spreken dan over een solidaire schuld tussen de veroordeelde partijen. Zij kunnen allemaal aansprakelijk gesteld worden voor het hele bedrag van de schuld en zullen dus allemaal hetzelfde betaalbericht krijgen.

  Als er sprake is van een solidaire schuld, geeft het betaalbericht dat duidelijk aan. Spreek dan goed af met de andere veroordeelde partijen hoe jullie het rolrecht zullen betalen:

  • Zorg dat het zeker helemaal en op tijd betaald wordt. Anders zullen jullie namelijk ook allemaal hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de administratieve boete.
  • Zorg dat het rolrecht maar een keer betaald wordt.
 • Waarom staat de uitvoerbare titel bij mijn betaalherinnering niet op mijn naam?

  Dat kan als de rechter meerdere partijen hoofdelijk veroordeeld heeft tot het betalen van de rolrechten. We spreken dan over een solidaire schuld tussen de veroordeelde partijen. Zij kunnen allemaal aansprakelijk gesteld worden voor het hele bedrag van de schuld.

  Als de rolrechten dan niet of niet op tijd betaald worden, zal er maar één uitvoerbare titel opgemaakt worden (op naam van slechts één van de partijen). Toch is die uitvoerbaar tegen alle medeschuldenaars. Dat wil zeggen dat we tegen alle partijen die aansprakelijk zijn voor het betalen van de rolrechten invorderingsmaatregelen kunnen nemen om de schuld op te eisen, ook tegen u (zoals een beslag op uw loon of bankrekening).

 • Naar welk adres wordt het betaalbericht gestuurd?

  We sturen het betaalbericht naar het adres gekoppeld aan het ondernemingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen. Zorg er dus voor dat die gegevens up-to-date zijn.

 • Moet ik het rolrecht betalen als ik rechtsbijstand genoot?

  Genoot u rechtsbijstand en werd u toch veroordeeld tot het betalen van het rolrecht? Dan moet u het rolrecht betalen, maar onder speciale voorwaarden. Die vindt u terug in het aangepaste infobericht dat u zult krijgen in plaats van het gewone betaalbericht.

  Kreeg u toch een gewoon betaalbericht en een administratieve boete omdat u niet op tijd betaalde?

  Laat dat dan zo vlug mogelijk weten aan een van onze infocenters zodat we uw dossier kunnen aanpassen.

 • Kan ik een afbetalingsplan krijgen voor de rolrechten?

  Hebt u tijdelijke betaalproblemen? Dan kunt u een afbetalingsplan krijgen, maar dat is bij een rolrecht niet zo interessant.

  Als u het rolrecht niet helemaal betaald heeft voor de uiterste betaaldatum in het betaalbericht, wordt er namelijk automatisch een administratieve boete  aangerekend (ook als u een afbetalingsplan gevraagd hebt). Als u een afbetalingsplan vraagt, zal dat dus altijd zijn voor het rolrecht en de boete.

 • Waar kan ik meer informatie krijgen over de rechtszaak en het vonnis?

  Bij de FOD Justitie. U vindt meer informatie op de achterkant van het betaalbericht onder de titel ‘Heeft u vragen over de oorsprong van deze schuld?’. U vindt daar ook de referentie van de FOD Justitie (het rolnummer). Vermeld die referentie altijd in uw communicatie met de FOD Justitie.