Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Sportclubs - fiscale regeling voor sportbeoefenaars en vrijwilligers

Voor vergoedingen in de sportsector is er een specifiek belastingstelsel van toepassing voor:

 • sportbeoefenaars,
 • scheidsrechters,
 • opleiders, trainers en begeleiders,
 • buitenlandse sportbeoefenaars.

Sportbeoefenaars

'Jonge' sportbeoefenaars

Jonge sportbeoefenaars zijn op 1 januari van het aanslagjaar minstens 16 jaar maar jonger dan 23 jaar.

De eerste schijf van 21.010 euro (aanslagjaar 2023, inkomsten 2022) van hun inkomen kan worden belast tegen het tarief van 16,5 %.

Alle andere sportbeoefenaars

Het beroepsinkomen van alle andere sportbeoefenaars kan voor een maximum van 21.010 euro bruto (aanslagjaar 2023, inkomsten 2022) afzonderlijk worden belast tegen het tarief van 33 %. Dat kan alleen als zij een beroepsinkomen hebben uit een andere beroepsactiviteit en dat totaal bruto belastbaar beroepsinkomen groter is dan het totaal bruto belastbaar beroepsinkomen dat zij behalen uit het geheel van hun activiteiten als sportbeoefenaar, scheidsrechter tijdens sportwedstrijden, opleider, trainer en begeleider, voor hun opleidende, omkaderende of ondersteunende activiteit ten behoeve van de sportbeoefenaars, in de sportsector ...

Sportbeoefenaars die voor hun activiteit als sportbeoefenaar een bezoldiging ontvangen als bedrijfsleider komen niet in aanmerking voor deze regeling.

Scheidsrechters

De beroepsinkomsten van scheidrechters voor hun activiteiten als scheidsrechter tijdens sportwedstrijden kunnen voor een maximum van 21.010 euro bruto (aanslagjaar 2023, inkomsten 2022) afzonderlijk worden belast tegen het tarief van 33 %. Dat kan alleen als zij een beroepsinkomen hebben uit een andere beroepsactiviteit en dat totaal bruto belastbaar beroepsinkomen groter is dan het totaal bruto belastbaar beroepsinkomen dat zij behalen uit het geheel van hun activiteiten als sportbeoefenaar, scheidsrechter tijdens sportwedstrijden, opleider, trainer en begeleider, voor hun opleidende, omkaderende of ondersteunende activiteit ten behoeve van de sportbeoefenaars, in de sportsector.

Scheidsrechters die voor hun activiteit als scheidsrechter een bezoldiging ontvangen als bedrijfsleider komen niet in aanmerking voor deze regeling.

Opleiders, trainers en begeleiders

De beroepsinkomsten van opleiders, trainers en begeleiders voor hun opleidende, omkaderende of ondersteunende activiteit ten behoeve van sportbeoefenaars kunnen voor een maximum van 21.010 euro bruto (aanslagjaar 2023, inkomsten 2022) afzonderlijk worden belast tegen het tarief van 33 %. Dat kan alleen als zij een beroepsinkomen hebben uit een andere beroepsactiviteit en dat totaal bruto belastbaar beroepsinkomen groter is dan het totaal bruto belastbaar beroepsinkomen dat zij behalen uit het geheel van hun activiteiten als sportbeoefenaar, scheidsrechter tijdens sportwedstrijden, opleider, trainer en begeleider, voor hun opleidende, omkaderende of ondersteunende activiteit ten behoeve van de sportbeoefenaars, in de sportsector.

Opleiders, trainers en begeleiders die voor hun activiteit als opleider, trainer en begeleider een bezoldiging ontvangen als bedrijfsleider komen niet in aanmerking voor deze regeling.

Buitenlandse sportbeoefenaars

Buitenlandse sportbeoefenaars die tijdens meer dan 30 dagen (per tijdperk van 12 maanden) actief zijn in België (te bekijken per club) moeten een aangifte in de belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen) indienen.

Voor buitenlandse sportbeoefenaars die minder dan 30 dagen actief zijn in België moet de organisator 18 % bedrijfsvoorheffing inhouden op de vergoedingen. De sportbeoefenaar zelf moet geen belastingaangifte indienen als hij geen andere Belgische inkomsten heeft waarvoor hij een belastingaangifte moet indienen. De bedrijfsvoorheffing van 18 % is de definitieve belasting.

Een buitenlandse sportbeoefenaar kan er wel voor kiezen om, ook als hij minder dan 30 dagen actief was in België, een aangifte in de belasting van niet-inwoners in te dienen. Soms is dat voordeliger dan de bedrijfsvoorheffing van 18 %.

Basisdocumenten:

Vrijwilligers

Bepaalde vergoedingen voor vrijwilligers in de sportsector zijn niet belastbaar.

Voor bij de KBVB aangesloten voetbalclubs

 • 12,50 euro per wedstrijd voor controleurs
 • 20 euro per wedstrijd voor kassiers
 • 25 euro per wedstrijd voor verantwoordelijken
 • 36,84 euro voor stewards (aanslagjaar 2023, vergoedingen betaald in 2022; 40,67 euro voor aanslagjaar 2024, vergoedingen betaald in 2023)
  Als de inzet van stewards verplicht is, geldt dat bedrag per wedstrijd.
  Als de inzet van stewards niet verplicht is, geldt dat bedrag per dag.

Als de vergoeding hoger is, wordt alleen het deel boven het grensbedrag per wedstrijd belastbaar.

Voor de bij de KBVB aangesloten amateurvoetbalclubs van de provinciale reeksen en de voetbalclubs in vergelijkbare reeksen van amateurvoetbalbonden en de Vlaamse Volleybalbond, de Koninklijke Belgische Basketbalbond, de Koninklijke Belgische Hockeybond en de Franstalige Handballiga

 • spelers en hulptrainers van de reserve- en jeugdploegen: 12,50 euro per wedstrijd
 • clubafgevaardigden die regelmatig jeugdploegen vergezellen: 12,50 euro per wedstrijd
 • ouders van spelers en andere vrijwilligers die instaan voor vervoer: vergoeding van de staat aan zijn personeel voor dienstreizen:
  • voor verplaatsingen met de auto, motor- of bromfiets:
   • voor de periode van 1 juli 2021 tot 28 februari 2022: maximum 0,3707 euro per afgelegde kilometer
   • voor de periode van 1 maart 2022 tot 30 juni 2022: maximum 0,4020 euro per afgelegde kilometer
   • voor de periode van 1 juli 2022 tot 30 september 2022: maximum 0,4170 euro per afgelegde kilometer
   • voor de periode van 1 oktober 2022 tot 31 december 2022: maximum 0,4201 euro per afgelegde kilometer
   • voor de periode van 1 januari 2023 tot 31 maart 2023: maximum 0,4259 euro per afgelegde kilometer
   • voor de periode van 1 april 2023 tot 30 juni 2023: maximum 0,4246 euro per afgelegde kilometer
  • voor het gebruik van de fiets:
   • 0,25 euro per kilometer (inkomsten 2022, aanslagjaar 2023; 0,27 euro voor inkomsten 2023, aanslagjaar 2024)
 • ouders van spelers en andere vrijwilligers die de uitrusting wassen: 15 euro per ploeg en per wedstrijd
 • personen die instaan voor het onderhoud van de terreinen: 12,50 euro per wedstrijddag

Als de vergoeding hoger is dan het grensbedrag, wordt de hele vergoeding belastbaar.

Opgelet! Vrijwilligers in de sportsector kunnen ook kiezen voor de algemene vrijwilligersregeling als die voor hen voordeliger uitvalt. U kunt echter nooit beide regelingen combineren voor eenzelfde activiteit, tijdens eenzelfde belastbaar tijdperk.

Basisdocumenten:

 • Ci.RH.241/425.005 van 14.06.1991 (belastingstelsel van forfaitaire terugbetalingen van kosten van de spelers, trainers en medewerkers van amateurvoetbalclubs in de lagere afdelingen)
 • Ci.RH.241/489.207 van 24.06.1997 (vergoedingen die de bij de KBVB aangesloten voetbalclubs aan bepaalde gelegenheidsmedewerkers (controleurs, kassiers en verantwoordelijke van de controleurs en kassiers) toekennen)
 • Ci.RH.241/486.611 van 07.04.1998 (belastingstelsel van de vergoedingen die in de lagere afdelingen van andere amateurploegsporten dan amateurvoetbal (volleybal, basketbal, veldhockey en handbal) aan spelers en medewerkers worden betaald of toegekend)
 • Ci.RH.241/601.872 van 06.01.2010 (overzicht fiscale behandeling vergoedingen toegekend aan vrijwilligers in de sportsector)
 • Circulaire 2018/C/29 van 07.03.2018 over stewards bij voetbalclubs

Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing

De schuldenaars van de bedrijfsvoorheffing bedoeld in artikel 270, 1°, WIB 92, die bezoldigingen van werknemers betalen of toekennen aan sportbeoefenaars worden ervan vrijgesteld 75 % van die bedrijfsvoorheffing in de Schatkist te storten. Dit voordeel geldt enkel wanneer de sportbeoefenaar sportprestaties heeft geleverd voor de schuldenaar van de bedrijfsvoorheffing zelf gedurende de periode waarop de vrijstelling betrekking heeft.

De ingehouden maar niet-doorgestorte bedrijfsvoorheffing voor oudere sportbeoefenaars (die de leeftijd van 26 jaar hebben bereikt op 1 januari van het jaar volgend op het jaar waarin de vrijstelling wordt gevraagd) moet de club besteden aan:

 • de opleiding van jonge sportbeoefenaars (1), met name de betaling van bezoldigingen van personen belast met de opleiding, begeleiding of ondersteuning van deze jonge sportbeoefenaars in hun sportbeoefening,
 • de lonen van de jonge sportbeoefenaars (1).

(1) Jonge sportbeoefenaars zijn minder dan 23 jaar oud op 1 januari van het jaar dat volgt op het jaar waarin de vrijstelling gevraagd wordt.

Basisdocumenten: