Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Sportclubs - fiscale regeling voor sportbeoefenaars en vrijwilligers

Belastingstelsel betaalde sportbeoefenaars

Voor vergoedingen in de sportsector is er een specifiek belastingstelsel van toepassing voor:

 • sportbeoefenaars
 • scheidsrechters
 • opleiders, trainers en begeleiders
 • buitenlandse sportbeoefenaars

Sportbeoefenaars

"Jonge" sportbeoefenaars

Jonge sportbeoefenaars zijn op 1 januari van het aanslagjaar minstens 16 jaar maar jonger dan 26 jaar.

De eerste schijf van 20.360 euro (aanslagjaar 2021, inkomsten 2020) van hun inkomen kan worden belast tegen het tarief van 16,5%.

Alle andere sportbeoefenaars

Het beroepsinkomen van alle andere sportbeoefenaars kan voor een maximum van 20.360 euro bruto (aanslagjaar 2021, inkomsten 2020) afzonderlijk worden belast tegen het tarief van 33%. Dat kan alleen als zij een beroepsinkomen hebben uit een andere beroepsactiviteit en dat totaal bruto belastbaar beroepsinkomen groter is dan het totaal bruto belastbaar beroepsinkomen dat zij behalen uit het geheel van hun activiteiten als sportbeoefenaar, scheidsrechter tijdens sportwedstrijden, opleider, trainer en begeleider, voor hun opleidende, omkaderende of ondersteunende activiteit ten behoeve van de sportbeoefenaars, in de sportsector...

Sportbeoefenaars die voor hun activiteit als sportbeoefenaar een bezoldiging ontvangen als bedrijfsleider komen niet in aanmerking voor deze regeling.

Scheidsrechters

De beroepsinkomsten van scheidrechters voor hun activiteiten als scheidsrechter tijdens sportwedstrijden kunnen voor een maximum van 20.360 euro bruto (aanslagjaar 2021, inkomsten 2020) afzonderlijk worden belast tegen het tarief van 33%. Dat kan alleen als zij een beroepsinkomen hebben uit een andere beroepsactiviteit en dat totaal bruto belastbaar beroepsinkomen groter is dan het totaal bruto belastbaar beroepsinkomen dat zij behalen uit het geheel van hun activiteiten als sportbeoefenaar, scheidsrechter tijdens sportwedstrijden, opleider, trainer en begeleider, voor hun opleidende, omkaderende of ondersteunende activiteit ten behoeve van de sportbeoefenaars, in de sportsector.

Scheidsrechters die voor hun activiteit als scheidsrechter een bezoldiging ontvangen als bedrijfsleider komen niet in aanmerking voor deze regeling.

Opleiders, trainers en begeleiders

De beroepsinkomsten van opleiders, trainers en begeleiders voor hun opleidende, omkaderende of ondersteunende activiteit ten behoeve van sportbeoefenaars kunnen voor een maximum van 20.360 euro bruto (aanslagjaar 2021, inkomsten 2020) afzonderlijk worden belast tegen het tarief van 33%. Dat kan alleen als zij een beroepsinkomen hebben uit een andere beroepsactiviteit en dat totaal bruto belastbaar beroepsinkomen groter is dan het totaal bruto belastbaar beroepsinkomen dat zij behalen uit het geheel van hun activiteiten als sportbeoefenaar, scheidsrechter tijdens sportwedstrijden, opleider, trainer en begeleider, voor hun opleidende, omkaderende of ondersteunende activiteit ten behoeve van de sportbeoefenaars, in de sportsector.

Opleiders, trainers en begeleiders die voor hun activiteit als opleider, trainer en begeleider een bezoldiging ontvangen als bedrijfsleider komen niet in aanmerking voor deze regeling.

Buitenlandse sportbeoefenaars

Buitenlandse sportbeoefenaars die tijdens meer dan 30 dagen (per tijdperk van 12 maanden) actief zijn in België (te bekijken per club) moeten een aangifte in de belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen) indienen.

Voor buitenlandse sportbeoefenaars die minder dan 30 dagen actief zijn in België moet de organisator 18% bedrijfsvoorheffing inhouden op de vergoedingen. De sportbeoefenaar zelf moet geen belastingaangifte indienen als hij geen andere Belgische inkomsten heeft waarvoor hij een belastingaangifte moet indienen. De bedrijfsvoorheffing van 18% is de definitieve belasting.

Een buitenlandse sportbeoefenaar kan er wel voor kiezen om, ook als hij minder dan 30 dagen actief was in België, een aangifte in de belasting van niet-inwoners in te dienen. Soms is dat voordeliger dan de bedrijfsvoorheffing van 18%.

Basisdocumenten:

 • Ci.RH.241/602.437 dd. 27/01/2010 (belastingstelsel van door sportbeoefenaars, scheidsrechters, opleiders, trainers en begeleiders verkregen inkomsten schematisch weergegeven
 • Ci.RH.241/603.774 dd. 07/02/2010 (belastingstelsel van de aan sportbeoefenaars, trainers, begeleiders, opleiders en scheidsrechters toegekende inkomsten)
 • AFZ nr. 2/2012 dd. 27/04/2012 (AFZ/2012-0288) (artiesten en sportbeoefenaars - heffingsbevoegdheid)

Vrijwilligers

Bepaalde vergoedingen voor vrijwilligers in de sportsector zijn niet belastbaar.

Voor de bij de KBVB aangesloten eerste klasse-voetbalclubs:

 • 25 euro per wedstrijd voor stewards

Als de vergoeding hoger is, wordt alleen het deel boven de 25 euro per wedstrijd belastbaar.

Voor alle bij de KBVB aangesloten voetbalclubs:

 • 12,50 euro per wedstrijd voor controleurs, 20 euro per wedstrijd voor kassiers en 25 euro per wedstrijd voor verantwoordelijken

Als de vergoeding hoger is, wordt alleen het deel boven het grensbedrag per wedstrijd belastbaar.

Voor de bij de KBVB aangesloten amateurvoetbalclubs van de provinciale reeksen en de voetbalclubs in vergelijkbare reeksen van amateurvoetbalbonden en de Vlaamse Volleybalbond, de Koninklijke Belgische Basketbalbond, de Koninklijke Belgische Hockeybond en de Franstalige Handballiga:

 • spelers en hulptrainers van de reserve- en jeugdploegen: 12,50 euro per wedstrijd
 • clubafgevaardigden die regelmatig jeugdploegen vergezellen: 12,50 euro per wedstrijd
 • ouders van spelers en andere vrijwilligers die instaan voor vervoer: vergoeding van de staat aan zijn personeel voor dienstreizen:
  • voor verplaatsingen met de auto, motor- of bromfiets:
   • voor de periode van 1 juli 2019 tot 30 juni 2020: maximum 0,3653 euro per afgelegde kilometer
   • voor de periode van 1 juli 2020 tot 30 juni 2021: maximum 0,3542 euro per afgelegde kilometer
   • voor de periode van 1 juli 2021 tot 30 juni 2022: maximum 0,3707 euro per afgelegde kilometer
  • voor het gebruik van de fiets:
   • 0,24 euro per kilometer (inkomsten 2020, aanslagjaar 2021)
 • ouders van spelers en andere vrijwilligers die de uitrusting wassen: 15 euro per ploeg en per wedstrijd
 • personen die instaan voor het onderhoud van de terreinen: 12,50 euro per wedstrijddag

Als de vergoeding hoger is dan het grensbedrag, wordt de hele vergoeding belastbaar.

Opgelet: Vrijwilligers in de sportsector kunnen ook kiezen voor de algemene vrijwilligersregeling als die voor hen voordeliger uitvalt. U kan echter nooit beide regelingen combineren.

Basisdocument:

 • Ci.RH.241/425.005 dd. 14.6.1991 (belastingstelsel van forfaitaire terugbetalingen van kosten van de spelers, trainers en medewerkers van amateurvoetbalclubs in de lagere afdelingen)
 • Ci.RH.241/463.482 dd. 12.8.1996 (stewards die meewerken aan de veiligheid in het stadion)
 • Ci.RH.241/489.207 dd. 24.6.1997 (vergoedingen die de bij de KBVB aangesloten voetbalclubs aan bepaalde gelegenheidsmedewerkers (controleurs, kassiers en verantwoordelijke van de controleurs en kassiers) toekennen)
 • Ci.RH.241/486.611 dd. 7.4.1998 (belastingstelsel van de vergoedingen die in de lagere afdelingen van andere amateurploegsporten dan amateurvoetbal (volleybal, basketbal, veldhockey en handbal) aan spelers en medewerkers worden betaald of toegekend)
 • Ci.RH.241/601.872 dd. 6.1.2010 (overzicht fiscale behandeling vergoedingen toegekend aan vrijwilligers in de sportsector)

Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing

De schuldenaars van de bedrijfsvoorheffing bedoeld in artikel 270, 1°, WIB 92, die bezoldigingen van werknemers betalen of toekennen aan sportbeoefenaars worden ervan vrijgesteld 80% van die bedrijfsvoorheffing in de Schatkist te storten.

De ingehouden maar niet-doorgestorte bedrijfsvoorheffing voor oudere sportbeoefenaars (die de leeftijd van 26 jaar hebben bereikt op 1 januari van het jaar volgend op het jaar waarin de vrijstelling wordt gevraagd) moet de club besteden aan:

 • de opleiding van jonge sportbeoefenaars (1), met name de betaling van bezoldigingen van personen belast met de opleiding, begeleiding of ondersteuning van deze jonge sportbeoefenaars in hun sportbeoefening
 • de lonen van de jonge sportbeoefenaars (1)

(1) Jonge sportbeoefenaars zijn minder dan 23 jaar oud op 1 januari van het jaar dat volgt op het jaar waarin de vrijstelling gevraagd wordt.

Basisdocumenten:

 • Ci.704.947-bijlage 7 dd. 09/05/2016 (vrijstelling van storting van de bedrijfsvoorheffing)
 • Ci.RH.241/603.774   dd. 07/02/2010 (vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor bezoldigingen sportbeoefenaars)
 • Ci.RH.244/613.502   dd. 11/12/2012 (vrijstelling van doorstorting van de ingehouden bedrijfsvoorheffing voor bezoldigingen van sportbeoefenaars)