Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Aangifte in de belasting niet-inwoners (zelfstandigen)

U hebt inkomsten in België (bijvoorbeeld inkomsten van een zelfstandige activiteit, huurinkomsten, een loon, een pensioen enz.), en

 • u verblijft in het buitenland, of
 • u bent in België voor een beperkte periode (bijvoorbeeld voor uw professionele activiteit).

U moet dan een 'aangifte in de belasting niet-inwoners' indienen.

De onderstaande informatie heeft enkel betrekking op de specifieke situatie van de zelfstandigen.

Raadpleeg de info over de termijnen, de indieningswijze van de aangifte, de toelichting enz.
 

Aangifte in de belasting niet-inwoners - zelfstandigen (met btw-nummer)

 • Waarom krijg ik een aangifte in de belasting niet-inwoners? Moet ik die aangifte indienen?

  We hebben gemerkt dat u in België een ondernemingsnummer hebt en

  • een actief btw-nummer hebt
  • en/of de hoedanigheid van werkgever bij de RSZ hebt.

  U hebt dus potentieel inkomsten in België. Vanaf dit jaar ontvangt u automatisch een aangifte in de belasting niet-inwoners.
  U kan die aangifte indienen, ofwel per post, ofwel online.

  U (en uw partner) moeten ook alle andere inkomsten die u in België hebt, aangeven: salaris, pensioen, huur enz.

  Raadpleeg de toelichting (pagina 1 en 2) voor meer informatie over deze inkomsten.

  Denkt u dat u deze aangifte niet hoeft in te dienen in uw situatie?

  We raden u toch aan om de aangifte in te dienen, samen met een bericht waarin u uw situatie uitlegt. Bij twijfel kunt u contact opnemen met uw bevoegde kantoor. We zullen uw situatie onderzoeken en u uitleggen wat u moet doen.

 • Ik heb geen enkele activiteit meer in België. Hoe kan ik dat melden?

  Btw: meld de stopzetting van uw activiteit in België via het formulier 604C.

  Ondernemingsnummer: schrap uw inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

  Hoedanigheid van werkgever: beëindig uw registratie bij de RSZ.

  Opgelet: na melding van de stopzetting van uw activiteit ontvangt u het jaar daarop alsnog een aangifte. De aangifte heeft namelijk betrekking op uw (eventuele) inkomsten uit het voorgaande jaar.

 • Andere vraag over de aangifte in de belasting niet-inwoners?

  Contacteer uw kantoor

  • bij voorkeur per telefoon: +32 2 572 57 57. Na de taalkeuze, druk 1 (directe code), vervolgens 1 (vijfcijferige code), druk daarna 17483.
  • of via e-mail, met vermelding van uw ondernemingsnummer (en, indien van toepassing, uw Belgisch nationaal nummer of bisnummer): zie kantorengids > ‘Internationaal’ > ‘Aangifte’ > ‘Belastingaangifte niet-inwoners – natuurlijke personen’ > Categorie: ‘Kleine en middelgrote onderneming (KMO)’ > Taal: NL, FR of DE

  Onze kantoren zijn niet toegankelijk voor het publiek.

  Helaas kunnen we u niet helpen bij het invullen van uw aangifte. Neem contact op met een accountant als u hulp nodig hebt.