Vanaf 1 september 2021 ontvangen wij u opnieuw in al onze kantoren, maar enkel op afspraak. 

Chiropractors en osteopaten

Na een uitspraak van het Grondwettelijk Hof kunnen de diensten van chiropractors en osteopaten sinds 1 oktober 2019 onder bepaalde voorwaarden worden vrijgesteld van btw.

Chiropractors en osteopaten die op basis hiervan van de vrijstelling willen genieten, moeten contact opnemen met hun bevoegde dienst (Professioneel > Aangifte > Aangifte btw).

De wettelijke bepalingen moeten nog worden aangepast. In afwachting daarvan kunnen chiropractors en osteopaten er zelf voor kiezen om hun diensten te blijven belasten.

Meer informatie