Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Buitenlandse aannemers

Buitenlandse (bouw)aannemers

 • Ik ben een buitenlandse aannemer, zonder vestiging in België, en ik voer werken uit aan een in België gelegen gebouw. Ben ik dan Belgische btw verschuldigd?

  Bij werken aan uit hun aard onroerende goederen, zoals:

  • bij gebouwen
  • bij constructies en werken die aan de grond vastzitten
  • bij grond- en tuinwerken

  bent u de btw verschuldigd in het land waar het onroerend goed is gelegen (overeenkomstig artikel 21, § 3, 1° of artikel 21bis, § 2, 1°, van het Btw-Wetboek). In dit geval dus België.

 • Wie moet de btw betalen als mijn klant een in België gevestigde belastingplichtige is?

  Als uw klant in België gevestigd is en hij periodieke btw-aangiften indient, dan moet u de btw verleggen naar uw klant (overeenkomstig artikel 51, §2, 5° van het Btw-Wetboek). Uw klant moet dus de btw voldoen via zijn aangifte.

 • Wie moet de btw betalen, als mijn klant geen belastingplichtige is?

  Als uw klant geen belastingplichtige is, maar bijvoorbeeld een particulier, dan moet u Belgische btw aanrekenen aan uw klant (overeenkomstig artikel 51, §1, 1° van het Btw-Wetboek). U moet dan ook een btw-aangifte indienen en het saldo betalen.

 • Ik ben een buitenlandse aannemer, zonder vestiging in België. Heb ik een Belgisch btw-nummer nodig om aangiften in te dienen?

  Als buitenlandse aannemer die de btw moet voldoen voor werken verricht aan een in België gelegen onroerend goed, moet u een Belgisch btw-nummer hebben. Dit nummer vraagt u aan via het KMO Centrum Specifieke Materies.

  KMO Centrum Specifieke Materies
  Kruidtuinlaan 50 Bus 3410
  1000 Brussel
  E-mail: foreigners.team1@minfin.fed.be
  Tel: 02 572 57 57

 • Hoe vaak moet ik een btw-aangifte indienen?

  Dat hangt af van het feit of de werken die u uitvoert occasioneel zijn. Om te weten wat we als 'occasioneel' beschouwen kunt u punt 88 van de circulaire nr. 4 van 4 maart 2003 (E.T.103.925) raadplegen. Als we uw werken als occasioneel beschouwen zal het KMO Centrum Specifieke Materies bepalen hoe vaak u een aangifte moet indienen. 
   
  Als u daarentegen regelmatig werken uitvoert, zult u maandelijkse of trimestriële aangiften moeten indienen.

  Als u regelmatig werken uitvoert mag u trimestriële aangiften indienen als:

  • uw jaaromzet, exclusief btw, niet hoger is dan 2.5 miljoen euro, en
  • u niet verplicht bent om maandelijkse btw-opgaves van intracommunautaire handelingen in België in te dienen (zie artikel 5 van het koninklijke besluit nr. 50 voor meer info).
 • Welk btw-tarief moet ik toepassen bij werken aan een gebouw in België?

  Het standaard tarief is 21%. In bepaalde gevallen, bijvoorbeeld zoals bij renovatie- of herstellingswerken aan een privéwoning van meer dan 10 jaar oud, mag u een verlaagd tarief van 6% toepassen. Voor sociale huisvesting kan een verlaagd tarief van 12% worden toegepast onder strikte voorwaarden (zie het koninklijke besluit nr. 20 voor meer info over beide verlaagde tarieven).

  Het feit of u al dan niet in België gevestigd bent, verandert niets aan het btw-tarief.