Onze infocenters en kantoren zijn tijdelijk gesloten voor het publiek. U kunt de grote meerderheid van uw administratieve zaken online of per telefoon regelen.

Forfaitairen

Inventaris van de niet verkochte en vernietigde goederen

Waarover gaat het?

Foornijveraars en caféhouders kunnen onder bepaalde voorwaarden een inventaris van hun niet verkochte en vernietigde goederen opmaken om hun omzet aan te passen aan de crisis.  

Meer info

Foornijveraars: mogelijkheid om nihil btw-aangifte in te dienen voor 4de kwartaal 2020  

Waarover gaat het?

Door de maatregelen van de overheid, genomen in het kader van de crisis, kunnen foornijveraars een nihil btw-aangifte indienen voor het 4de kwartaal 2020.  

Wie deze btw-aangifte al had ingediend, kan:

  •     ze ofwel verbeteren door via Intervat een nieuwe verbeterende aangifte in te dienen die de vorige vervangt
  •     ofwel een correctie opnemen in de volgende aangifte.

Kappers: aanpassing van berekening btw-forfait 4de kwartaal 2020

Waarover gaat het?

Om hun omzetcijfer aan te passen aan de crisis wordt de berekening van het btw-forfait voor het 4de kwartaal 2020 aangepast voor kappers.

Het aantal typediensten waarmee rekening gehouden moet worden op het berekeningsblad van 2020 (vak II) dat als basis dient voor de btw-aangifte over het 4de kwartaal 2020 is:

  •     voor heren: 307 in plaats van 1140
  •     voor dames: 144 in plaats van 534