Onze infocenters en kantoren zijn tijdelijk gesloten voor het publiek. U kunt de grote meerderheid van uw administratieve zaken online of per telefoon regelen.

Forfaitairen

Impact van de tijdelijke verlaging van het btw-tarief in de horeca in 2021

Waarover gaat het?

Zoals aangekondigd in het actuabericht van 23 april 2021 is het verlaagd btw-tarief van 6 % tijdelijk van toepassing op restaurant- en cateringdiensten vanaf 8 mei tot en met 30 september 2021:

 • met uitsluiting van de meeneem-verkopen van alcoholhoudende dranken:
  • bieren met een effectief alcoholvolumegehalte van meer dan 0,5 % vol. en
  • andere dranken met een effectief alcoholvolumegehalte van meer dan 1,2 % vol.

   die onderworpen blijven aan het btw-tarief van 21 %.

Hoewel de benaming ‘restaurantdiensten’ anders zou kunnen doen vermoeden, gaat het hier ook om het verschaffen van dranken zonder spijzen (als dat gepaard gaat met voldoende relevante bijkomende diensten) in alle mogelijke drankgelegenheden (cafés, tavernes … ).

Voor de leveringen (meeneem-verkopen) blijven de gewone regels gelden.

Bent u een van de volgende forfaitaire btw-belastingplichtigen? Dan vindt u de wijzigingen die deze maatregel op uw forfaitaire btw-regeling heeft op een van onderstaande linken:

Kappers: aanpassing van de berekening van het btw-forfait voor het 1ste kwartaal 2021

Waarover gaat het?

Om hun omzetcijfer aan te passen aan de crisis kunnen herenkappers, dameskappers en heren- en dameskappers de berekening van het btw-forfait voor het 1ste kwartaal 2021 aanpassen.

Het aantal typediensten waarmee rekening moet gehouden worden op het berekeningsblad van 2021 (kader II) en dat als basis dient voor de btw-aangifte van het 1ste kwartaal van 2021, bedraagt:

 • voor heren: 407 in plaats van 1.140
 • voor dames: 190 in plaats van 534

In tegenstelling tot wat is voorzien voor de kappers in punt 20 van de forfaitaire btw-regeling, moet u het belastbaar bedrag van het jaar 2020 niet verhogen wanneer u bij de uitvoering van uw prestaties gebruik hebt gemaakt van shampoos en producten die onderworpen zijn aan het tarief van 21 % en waarvan de werkelijke aankoopprijs hoger is dan:

 • voor herenkapsalons: 4 % van de ontvangsten
 • voor dameskapsalons: 11 % van de ontvangsten
 • voor gemengde kapsalons:
  • 4 % op het bedrag van de ontvangsten van het herengedeelte
  • 11 % op het bedrag van de ontvangsten van het damesgedeelte

Hebt u het belastbaar bedrag reeds rechtgezet in de aangifte van het 4de kwartaal 2020? Dan kunt u:

 • ofwel uw situatie rechtzetten door via Intervat een nieuwe verbeterende aangifte in te dienen die de vorige vervangt,
 • ofwel de te veel aangegeven btw opnemen in rooster 62 van de aangifte van het 1ste  kwartaal 2021.

Inventaris van de niet verkochte en vernietigde goederen

Waarover gaat het?

Foornijveraars en caféhouders kunnen onder bepaalde voorwaarden een inventaris van hun niet verkochte en vernietigde goederen opmaken om hun omzet aan te passen aan de crisis.  

Meer info

Foornijveraars: mogelijkheid om nihil btw-aangifte in te dienen voor 4de kwartaal 2020  

Waarover gaat het?

Door de maatregelen van de overheid, genomen in het kader van de crisis, kunnen foornijveraars een nihil btw-aangifte indienen voor het 4de kwartaal 2020.  

Wie deze btw-aangifte al had ingediend, kan:

 •     ze ofwel verbeteren door via Intervat een nieuwe verbeterende aangifte in te dienen die de vorige vervangt
 •     ofwel een correctie opnemen in de volgende aangifte.

Kappers: aanpassing van berekening btw-forfait 4de kwartaal 2020

Waarover gaat het?

Om hun omzetcijfer aan te passen aan de crisis wordt de berekening van het btw-forfait voor het 4de kwartaal 2020 aangepast voor kappers.

Het aantal typediensten waarmee rekening gehouden moet worden op het berekeningsblad van 2020 (vak II) dat als basis dient voor de btw-aangifte over het 4de kwartaal 2020 is:

 •     voor heren: 307 in plaats van 1140
 •     voor dames: 144 in plaats van 534