Vanaf 1 september 2021 ontvangen wij u opnieuw in al onze kantoren, maar enkel op afspraak. 

Overbruggingsrecht

Fiscaal regime van financiële uitkeringen in het kader van het crisisoverbruggingsrecht

Waarover gaat het?

Het crisisoverbruggingsrecht is een overbruggingsrecht dat wordt toegekend aan zelfstandigen die naar aanleiding van covid-19 gedwongen zijn hun zelfstandige activiteit volledig of gedeeltelijk te onderbreken.

Het belastingstelsel van de financiële uitkeringen verkregen in het kader van het crisisoverbruggingsrecht is afhankelijk van de aard van de onderbroken activiteit in het kader waarvan de zelfstandige die uitkeringen heeft verkregen.

Het belastingstelsel van die uitkeringen is dus ook afhankelijk van de inkomstencategorie waartoe de inkomsten uit de onderbroken activiteit van de verkrijger behoren.

Meer info

 
Heropstartoverbruggingsrecht

Waarover gaat het?

Deze maatregel wil de heropstart voor de maanden juni 2020 tot en met december 2020 van bepaalde sectoren ondersteunen, door middel van een overbruggingsrecht, zonder te eisen dat de zelfstandigen hun activiteit opnieuw zeven opeenvolgende kalenderdagen moeten onderbreken. Het belastingstelsel van de financiële uitkeringen in het kader van het heropstartoverbruggingsrecht is identiek aan dat van het crisisoverbruggingsrecht en dus afhankelijk van de aard van de activiteit die de zelfstandige uitoefent.

Meer info