Vanaf 1 september 2021 ontvangen wij u opnieuw in al onze kantoren, maar enkel op afspraak. 

Sociale bijdragen

Uitstel van betaling van sociale bijdragen voor zelfstandigen

Waarover gaat het?

Het uitstel van betaling van sociale bijdragen heeft gevolgen voor de aftrekbaarheid van de VAPZ-premie (Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen) en het belastingkrediet voor de aangroei van eigen middelen.

  • De fiscale aftrekbaarheid als beroepskosten van de in 2020 en 2021 betaalde VAPZ-bijdragen wordt als eenmalige tolerantie niet verworpen om de enkele reden dat de belastingplichtige gebruik heeft gemaakt van het betalingsuitstel van zijn sociale zekerheidsbijdrage in het kader van de crisis.
  • Belastingplichtigen die uitstel van betaling van de sociale bijdragen verkrijgen, kunnen het fiscaal voordeel van het belastingkrediet voor zelfstandigen voor de inkomstenjaren 2020 en 2021 toch bekomen mits aan de overige voorwaarden is voldaan.

Meer info