Onze infocenters en kantoren zijn tijdelijk gesloten voor het publiek. U kunt de grote meerderheid van uw administratieve zaken online of per telefoon regelen.

Toekomstige beroepsverliezen

Vrijstelling voor toekomstige beroepsverliezen (carry-back)

Waarover gaat het?

In het kader van de strijd tegen de economische gevolgen van de crisis, kunnen ondernemers in de aangifte voor inkomstenjaar 2019 anticiperen op de toerekening van mogelijke verliezen die voor het inkomstenjaar 2020 worden verwacht.  

Als in 2020 verliezen worden geleden door de crisis, kunnen de in 2019 behaalde winsten of meerwaarden worden vrijgesteld tot het bedrag van de geleden verliezen.  

Deze vrijstelling van economische aard geldt alleen voor het aanslagjaar 2020 en alleen op verzoek van de belastingplichtige.  

De vrijstelling die voor het aanslagjaar 2020 wordt gevraagd, zal in het inkomstenjaar 2020 (aanslagjaar 2021) worden overgenomen, zodat het verlies voor dat inkomstenjaar in beginsel geheel of gedeeltelijk wordt geneutraliseerd.

Meer info