Onze infocenters en kantoren zijn tijdelijk gesloten voor het publiek. U kunt de grote meerderheid van uw administratieve zaken online of per telefoon regelen.

Voertuigen voor gemengd gebruik

Aftrek van de geheven btw op uitgaven inzake voertuigen voor gemengd gebruik (beroep en privé): aanpassing van de semi-forfaitaire berekeningsmethode voor 2020

Waarover gaat het?

Om het beroepsgebruik van voertuigen te bepalen is een van de drie berekeningsmethoden voor de btw de 'semi-forfaitaire' methode.

Door de uitzonderlijke situatie die is ontstaan door de lockdown en het telewerk wordt de formule in die berekeningsmethode scheefgetrokken.

 Daarom staat minister van Financiën Vincent Van Peteghem de btw-plichtigen die gewoonlijk die berekeningsmethode gebruiken, toe om hun recht op aftrek uit te oefenen via het algemene forfait van 35 % (= de zogenaamde 'forfaitaire' methode).

Meer info