Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Inhoudingsplicht voor FOD Financiën

FAQ Inhoudingsplicht FOD Financiën

 • Wat is de wettelijke verplichting van inhouding en voor welke sectoren is die van toepassing?

  Wat is de wettelijke verplichting van inhouding?

  Voor ondernemingen en zelfstandigen bestaat er een wettelijke verplichting om 15 % van het te betalen factuurbedrag (exclusief btw) te betalen aan de overheid als een (onder)aannemer fiscale of niet-fiscale schulden heeft bij de FOD Financiën of de Rijksdienst Sociale Zekerheid.

  Voor welke sectoren geldt die inhoudingsplicht?

  Die inhoudingsplicht geldt in de bouwsector, de vleessector en de sector van de bewakings- en/of toezichtdiensten.

  Voor werken uitgevoerd voor een particulier die het onroerend goed zuiver gebruikt voor privé-doeleinden is er geen inhoudingsplicht.

 • Moet ik door de wettelijke verplichting van inhouding bedragen inhouden als ik de factuur van mijn (onder)aannemer betaal?

  U hebt werken laten uitvoeren door een (onder)aannemer en vraagt zich af of u bedragen moet inhouden als u de factuur betaalt? Dat kan inderdaad zo zijn als uw (onder)aannemer fiscale of niet-fiscale schulden heeft bij de FOD Financiën of de Rijksdienst Sociale Zekerheid en actief is in de bouwsector, vleessector of sector van de bewakings- en/of toezichtdiensten.

  Met www.checkinhoudingsplicht.be kunt u opzoeken of u iets moet inhouden door het ondernemingsnummer van de (onder)aannemer in te vullen en op ‘Check’ te klikken. Dat is de enige manier om zeker te weten of uw (onder)aannemer actief is in de betrokken sector en of hij schulden heeft. Bekijk in deze tutorial over Check Inhoudingsplicht hoe u te werk gaat.

  Geen verplichting tot inhouding

  U kunt een attest van consultatie van inhoudingsplicht aanmaken. Dit attest is slechts voor een beperkte tijd geldig. Het is geldig tot de datum die erop vermeld staat. Als u de factuur ten laatste op die datum betaalt, moet u niets inhouden. Als u de factuur betaalt na die datum, moet u de website opnieuw raadplegen voor u de betaling uitvoert.

  Wel verplichting tot inhouding

  Dit geldt enkel op de dag van de raadpleging want de (onder)aannemer kan op elk moment zijn fiscale of niet fiscale schuld betalen of een afbetalingsplan hebben verkregen waar hij zich aan houdt. Als u de factuur niet diezelfde dag nog betaalt, moet u de website opnieuw raadplegen op de dag dat u de factuur echt wilt betalen.

  Afhankelijk van het factuurbedrag krijgt u dan verschillende instructies:

  Is het bedrag van de factuur kleiner dan 7.143,00 euro (exclusief btw)?

  U moet 15 % van het factuurbedrag inhouden (exclusief btw).

  Is het bedrag van de factuur gelijk aan of groter dan 7.143,00 euro (exclusief btw)?

  Dan moet u aan uw (onder)aannemer een attest met het bedrag van zijn schuld vragen. Dat attest is 20 dagen geldig. Als u tijdens die 20 dagen betaalt, zijn er twee mogelijkheden:

  • Het bedrag van de schuld op het attest is kleiner dan 15 % van het te betalen bedrag (exclusief btw): U moet de inhouding beperken tot het bedrag dat voorkomt op het attest.
  • Het bedrag van de schuld op het attest is groter dan 15 % van het te betalen bedrag (exclusief btw): U moet 15 % van de totale factuurwaarde (exclusief btw) inhouden.
 • Wat zijn mijn verplichtingen als ik een bedrag heb moeten inhouden?

  U hebt een bedrag ingehouden van een factuur die u aan een (onder)aannemer moet betalen nadat u met www.checkinhoudingsplicht.be hebt opgezocht of dat moest? Dan hebt u nog twee verplichtingen:

  Betaal het ingehouden bedrag aan de FOD Financiën

  Betaal op het rekeningnummer BE63 6792 0036 4008 (BIC PCHQBEBB). U bent verplicht om in de mededeling van uw betaling de volgende gegevens in die volgorde op te nemen:

  1. het ondernemingsnummer van de aannemer of de onderaannemer (niet uw eigen ondernemingsnummer)
  2. de naam van de aannemer of onderaannemer
  3. het bedrag en de datum van de factuur

  Hou een kopie van de factuur ter beschikking

  Als u een bedrag hebt ingehouden van een factuur die u aan een (onder)aannemer moet betalen, houdt u een kopie van die factuur bij. We kunnen die ter controle opvragen.

 • Waar kan ik als onderaannemer een fiscaal attest aanvragen?

  Bij uw Team Invordering. Dat vindt u:

 • Wie kan ik als onderaannemer contacteren als er ten onrechte een inhouding gebeurd is?

  Heeft een klant ten onrechte een bedrag ingehouden?

  Bel ons

  Elke werkdag van 8.30 - 17 u. op 02 572 57 57 (normaal tarief).

  Stuur ons een brief

  FOD Financiën - AAII Team Inhoudingsplicht
  Gaston Crommenlaan 6 - bus 293
  9050 Gent
 • Wat moet ik doen voor de inhoudingsplicht sociale zekerheid?

  Met de e-service Check Inhoudingsplicht hebt u gemerkt dat uw (onder)aannemer schulden heeft bij de sociale zekerheid?

  Dan vindt u meer informatie over wat u moet doen op de site van de RSZ.

 • Waar kan ik terecht met een concrete vraag over mijn dossier ‘inhoudingen’?

  Bel ons

  Elke werkdag van 8.30 - 17 u. op 02 572 57 57 (normaal tarief).

  Stuur ons een brief

  FOD Financiën - AAII Team Inhoudingsplicht
  Gaston Crommenlaan 6 - bus 293
  9050 Gent
 • Ik ben de verantwoordelijke van een onderneming die actief is in een van de drie sectoren die vallen onder de inhoudingsplicht, maar de raadpleging "checkinhoudingsplicht" is niet mogelijk voor mijn onderneming. Wat moet ik doen om dit in orde te brengen?

  Opdat uw onderneming de mobiele onlinedienst "Checkinhoudingsplicht" zou kunnen raadplegen, is het absoluut noodzakelijk dat uw situatie wat betreft de NACE-codes (de activiteitenlijst van uw onderneming) bijgewerkt is.

  Hoe doet u dat?

  U moet het formulier E604 (= hoe aansluiten op de E604-aanvraag) invullen met alle NACE-codes die betrekking hebben op de activiteit van uw onderneming.

  Zodra uw aanvraag is ingediend, voegt uw beheer team uw NACE-codes toe aan uw dossier en is de toepassing "Checkinhoudingsplicht" beschikbaar voor uw bedrijf.