Onze infocenters en kantoren zijn tijdelijk gesloten voor het publiek. U kunt de grote meerderheid van uw administratieve zaken online of per telefoon regelen.

Jaarverslag 2020 online

Datum:

De FOD Financiën heeft zonet zijn jaarverslag 2020 gepubliceerd. Zoals overal in België ondervond ook onze organisatie de impact van de coronacrisis. Dat weerspiegelt zich in een aantal sprekende cijfers die wij met behulp van infografieken naar voor schuiven en toelichten.  

Enkele voorbeelden:  

  • 1.273.585: aantal belastingplichtigen dat een extra betalingstermijn heeft gekregen  

  • + 386 %: stijging van het aantal betalingen uitgevoerd via MyMinfin  

  • - 99 %: daling van het aantal bestelde circulatiemunten door de Koninklijke Munt 

  • 81 %: percentage huurcontracten elektronisch geregistreerd via MyRent 

  • 2.178: aantal douanecontroles op mondmaskers en vaccins 

  • + 4 %: stijging van het aantal afgeleverde attesten van erfopvolging 

  • 41.388: aantal dagen digitale opleiding bij de FOD Financiën  

Daarnaast vindt u nog een pak andere infografieken terug waarmee u snel een algemeen beeld krijgt van de kernopdrachten van de FOD Financiën.  
 
Bekijkt u al onze cijfers liever in detail? Ga dan zeker een kijkje nemen op de pagina Statistieken en analysen. U vindt er een uitgebreid aanbod aan operationele en statistische cijfers.