Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Symposium: De fiscale hervorming

Date:

In het Regeerakkoord wordt een bredere fiscale hervorming aangekondigd, met als doel het belastingstelsel rechtvaardiger, moderner, eenvoudiger en neutraler te maken. Het maatschappelijk belang van een dergelijke hervorming kan moeilijk worden overschat.

De FOD Financiën nodigt u dan ook graag uit op een symposium dat volledig aan deze hervorming wordt gewijd.

Tijdens de studiedag wordt stilgestaan bij verschillende beleidsvoorbereidende aanbevelingen. Daarbij worden de visienota van de coördinator van de bredere fiscale hervorming en de studie rond de mogelijkheden tot vergroening van de federale fiscaliteit voor het eerst aan het publiek voorgesteld.

Tijdens de studiedag wordt voldoende ruimte voorzien voor debat en reflectie. De reflectieronde wordt ingeluid door het IMF die de visienota van de coördinator zal becommentariëren. Vervolgens zullen diverse experten verder met elkaar in debat treden.

Wilt u hier graag bij zijn? Schrijf u dan in via deze registratielink. De uiterste datum voor de registratie is 27 juni 2022.

Datum

5 juli 2022

Locatie

Pacheco Center, Pachecolaan 13, 1000 Brussel.

Programma

  • 08:30-09:15: Ontvangst
  • 09:15-09:30: Verwelkoming en situering opdracht door de Voorzitter van het directiecomité van de FOD Financiën, de heer Hans D’Hondt
  • 09:30-10:15: Aanbevelingen Hoge Raad van Financiën
  • 10:15-11:00: Studie rond de mogelijkheden tot vergroening van de federale fiscaliteit
  • 11:00-12:30: Algemene Visienota, met focus op de personenbelasting - Prof. Dr. Mark Delanote (UGent)
  • 12:30-14:00: Lunch
  • 14.00-14:30:  Reactie IMF op visienota – de heer Mario Mansour
  • 14:30-16:00: Thematische beschouwingen (en debat) (panel: Marc Bourgeois, André Decoster, François Maniquet, Michel Maus, Pierre Pestieau, Laurence Pinte, Kevin Spiritus, Edoardo Traversa, Anne Van de Vijver)
  • 16:00-16:15: Afsluitende beschouwingen van de Minister van Financiën, de heer Vincent Van Peteghem

Studiedag: De fiscale hervorming