Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Erkenningsvoorwaarden - Instellingen voor wetenschappelijk onderzoek

Uw instelling moet: 

  • rechtspersoonlijkheid bezitten 
  • gevestigd zijn in België 
  • generlei gewin bejagen, noch voor haarzelf, noch voor haar organen, noch voor haar leden als zodanig.  

De werkzaamheden van uw instelling moeten: 

  • worden uitgeoefend op het volledige grondgebied van een of meerdere lidstaten van de Europese Economische Ruimte waar die instellingen actief zijn of betrekking hebben op het centraliseren en coördineren van plaatselijke of gewestelijke werkzaamheden of werkzaamheden in meerdere lidstaten 
  • gericht zijn op wetenschappelijk onderzoek 
  • de activiteiten aanvullen die op het hierboven vermelde gebied worden verricht door de Belgische overheid of door internationale instellingen waarvan België lid is.