Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Ontvang uw documenten van de FOD Financiën digitaal. Activeer uw eBox!

Datum:

Maak het uzelf gemakkelijk en ontvang uw documenten van de FOD Financiën digitaal via uw eBox, uw digitale en beveiligde brievenbus van de overheid.

Activeer uw eBox op www.mye-box.be!

U krijgt dan een melding (vb. een e-mail) zodra een nieuw document beschikbaar is.

Als u uw eBox niet activeert, dan ontvangt u uw documenten van de FOD Financiën, zoals uw belastingberekening, per brief.

Uw belastingberekening via uw eBox vanaf 1 oktober

Als u uw eBox hebt geactiveerd, dan zult u vanaf 1 oktober 2019 uw belastingberekening in de personenbelasting (aanslagbiljet) alleen ontvangen via uw eBox.

Dat geldt voor alle belastingberekeningen die worden ingekohierd vanaf 1 oktober. Aangezien het proces om een belastingberekening op te maken meer dan een week tijd vraagt, worden de belastingberekeningen die begin oktober worden verstuurd al opgemaakt in september. Die zullen we dus nog niet verzenden via de eBox. Het is dus mogelijk dat u begin oktober uw belastingberekening nog ontvangt op papier, ook al hebt u uw eBox geactiveerd.

De melding via de eBox vervangt de verzending van de belastingberekening via Zoomit. De belastingberekeningen worden dus niet meer ter beschikking gesteld in uw online bankieren via Zoomit. U kunt echter wel rechtstreeks online betalen via MyMinfin.