Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Actueel

rss Abonneren op Actueel

Er zijn 79 resultaten gevonden op basis van uw zoekgegevens

51-60 van 79 resultaten

Curatoren: herinnering van de aangifte- en betalingsverplichtingen inzake btw

Bent u curator in het kader van de vereffening van een faillissement? De curator wordt in de plaats gesteld van de gefailleerde belastingplichtige en moet de btw-verplichtingen nakomen die de gefailleerde belastingplichtige normaal gesproken zelf zou hebben vervuld.

Brexit en impact op btw – Raadpleeg onze FAQ’s

Koopt of verkoopt uw onderneming goederen of diensten in het Verenigd Koninkrijk? Dan zal de Brexit een impact hebben op uw btw-formaliteiten. Raadpleeg daarom:

Goederen ter bestrijding van Covid-19: verlenging van de vrijstelling van rechten en btw bij invoer

De invoer van goederen ter bestrijding van Covid-19 is tot en met 30 april 2021 vrijgesteld van invoerrechten en btw bij invoer (1).

Europese btw-richtlijnen over e-commerce in een Belgische wet: wetgeving voor u maar ook een beetje door u!

Op vraag van minister van Financiën Vincent Van Peteghem organiseert de FOD Financiën een publieksraadpleging en wil daarmee vastberaden de weg bewandelen van meer transparantie, gelijke toegang tot basisinformatie en mogelijkheid tot inspraak om uiteindelijk tot een betere regelgeving te

Corona - Steunmaatregelen - Decembervoorschot btw 2020

Bent u btw-belastingplichtige en dient u kwartaal- of maandaangiften in?  Dan moet u dit jaar geen decembervoorschot betalen op de btw met betrekking tot uw verrichtingen van:

Tijdelijke verlaging van het btw-tarief in de horeca - circulaire

Zoals aangekondigd in ons bericht van 6 juni 2020 is het verlaagd btw-tarief van 6 % tijdelijk van toepassing op restaurant- en cateringdiensten:

Uitstel voor btw-plichtigen - Zomervakantie 2020

Op voorstel van de minister van Financiën zal de FOD Financiën tijdens de zomervakantie 2020 faciliteiten verlenen aan de btw-belastingplichtigen.

Btw-verplichtingen voor de verrichtingen van mei 2020: terugkeer naar de gebruikelijke termijn voor indiening en betaling

Btw-aangifte en intracommunautaire opgave Voor de btw-aangifte en de intracommunautaire opgave met betrekking tot de verrichtingen van mei 2020 geldt opnieuw de gebruikelijke indienings-en betalingstermijn.

Tijdelijke verlaging van het btw-tarief in de horeca

Op 6 juni 2020 heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd om het btw-tarief dat van toepassing is op sommige restaurant- en cateringdiensten te verlagen.

Btw-aangiften laattijdig ingeschreven in de rekening-courant door een informaticaprobleem

Door een technisch probleem werden sommige periodieke btw-aangiften, ingediend tussen 28 april en 12 mei 2020, laattijdig ingeschreven in de rekening-courant van de belastingplichtigen. Dat heeft tot gevolg dat er: