Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Verbouwen - renovatiewerken

Berekening oppervlakte

Om de oppervlakte juist te berekenen moet u:

  • meten vanaf en tot de buitenzijden van de opgaande muren,
  • rekening houden met de totale oppervlakte van elk vlak deel (vloer) van de woning (inclusief verloren oppervlakte, zoals onder een schuin dak),
  • rekening houden met de oppervlakte van de bergruimte, kelder, zolder en in- en aangebouwde garage.

Bij de berekening van de oppervlakte van het oude gedeelte dat overblijft na de werken mag u geen rekening houden met:

  • de oppervlakte van de opgevulde kelder,
  • de oppervlakte van het afgebroken gedeelte.

Voor meergezinswoningen moet deze studie uitgevoerd worden per autonome eenheid / appartement.

Dragende structuur

Na de werken moet nog op een relevante wijze worden gesteund op:

  • de oude dragende muren (inzonderheid de buitenmuren),
  • de wezenlijke elementen van de structuur van het te renoveren gebouw. Het gaat om dragende elementen die de stabiliteit van het gehele gebouw of een deel ervan waarborgen. Het gaat onder meer om dragende muren, balken, kolommen, draagbalken en liggers.

De gemeenschappelijke muren worden niet geteld als oude behouden dragende structuur (bv. bij rijwoningen).

Voor meergezinswoningen dient deze studie uitgevoerd te worden per autonome eenheid/appartement.

De totale lengte, gerekend in lopende meters, van de behouden dragende structuur moet minstens 50 % bedragen van de totale lengte van de totale dragende structuur.

De oude dragende muren die werden afgebroken en heropgebouwd (zelfs indien gemetseld op de dezelfde plaats) worden aangemerkt als nieuw.

In geval van twijfel kunt u uw belastingkantoor bellen op 02 572 57 57 (directe code: 17212).