1.3.24 - Aantal onteigeningsprocedures uitgevoerd door het Federaal comité tot aankoop van onroerende goederen

Aantal onteigeningsprocedures uitgevoerd door het Federaal comité tot aankoop van onroerende goederen
Procedures 2016 2017 2018
Hangende onteigeningsprocedure op 1 januari 59 45 31
Nieuwe onteigeningsprocedures 0 1 0
Beëindigde procedures 14 15 11
Hangende onteigeningsprocedures op 31 december 45 31 20