1.3.6 - Aantal bezwaarschriften tegen het kadastraal inkomen als gevolg van de kennisgeving van het kadastraal inkomen

Aantal bezwaarschriften tegen het kadastraal inkomen als gevolg van de kennisgeving van het kadastraal inkomen
Rubriek 2016 2017 2018
Betekend KI 160.6901
Bezwaarschriften tegen het KI 4.971 4.902 5.295
Behandelde bezwaarschriften 4.758 5.382 5.070
Arbitrages 1 4 7

1 Tot eind april 2016