5.6.1 - Overzicht van de aangiftegegevens in de personenbelasting - Beroepsinkomsten - belastingplichtige en partner samen

Aanslagjaar 2015 Aanslagjaar 2016 Aanslagjaar 2017
Toestand op 31/12/2017 Toestand op 31/12/2018 Toestand op 31/12/2018
Categorie Aantal gevallen Bedrag
(in duizend euro)
Gemiddeld bedrag
(in duizend euro)
Aantal gevallen Bedrag
(in duizend euro)
Gemiddeld bedrag
(in duizend euro)
Aantal gevallen Bedrag
(in duizend euro)
Gemiddeld bedrag
(in duizend euro)
Gewone bezoldigingen 4.610.219 121.659.772 26,39 4.628.829 122.947.649 26,56 4.661.379 125.319.365 26,88
Werkelijke beroepskosten 119.299 621.785 5,21 104.489 564.854 5,41 83.264 487.171 5,85
Inhoudingen voor aanvullend pensioen 518.198 347.845 0,67 518.566 344.521 0,66 518.616 344.813 0,66
Bezoldigingen van bedrijfsleiders 387.989 14.363.645 37,02 396.070 14.659.287 37,01 407.240 15.217.564 37,37
Niet ingehouden persoonlijke sociale bijdragen 347.498 2.477.740 7,13 358.398 2.617.978 7,30 372.283 2.693.805 7,24
Andere beroepskosten 11.333 66.653 5,88 11.146 64.527 5,79 11.007 65.994 6,00
Inhoudingen voor aanvullend pensioen 3.097 7.460 2,41 2.929 7.468 2,55 2.678 6.793 2,54
Brutowinst 329.748 13.576.391 41,17 335.820 13.644.209 40,63 341.435 13.786.298 40,38
Beroepskosten 343.043 10.290.147 30,00 349.582 10.297.843 29,46 356.727 10.471.375 29,35
Baten 188.280 6.622.421 35,17 191.371 6.776.940 35,41 195.846 6.952.068 35,50
Sociale bijdragen 99.055 581.704 5,87 105.573 647.077 6,13 110.700 665.017 6,01
Andere werkelijke beroepskosten 121.005 2.452.406 20,27 124.105 2.461.687 19,84 127.514 2.503.174 19,63