2.1.20. Resultaten van de controleactie X390-392 ALIMENT

Controleactie met betrekking tot het aftrek van onderhoudsgeld overgeschreven naar het buitenland door een particulier

Belasting P KMO GO FISC
Aantal controleopdrachten PB 177 43 0 220
Aantal geverifieerde aangiften (IB) PB 328 79 0 407
Aantal gewijzigde aangiften (IB) PB 186 45 0 231
Percentage productieve verificaties PB 56,71 % 56,96 % 0 56,76 %
Bedrag van de inkomstenverhogingen (IB) in hoofde van de belastingplichtige (in euro) PB 1.167.828,56 212.097,80 0 1.379.926,36

In april 2018 werden op de website van de FOD Financiën bepaalde controleacties proactief aangekondigd. Het doel was de belastingplichtigen aan te zetten om hun aangifteverplichting correct na te komen en hen aan te moedigen om hun situatie spontaan te regulariseren. Deze tabel bevat de resultaten van de controleacties over directe belastingen.

Een controle directe belastingen omvat in de regel meerdere aanslagjaren en dus meerdere aangiften voor eenzelfde belastingplichtige. Het aantal aangiften is dus logischerwijze hoger dan het aantal belastingplichtigen (controleopdrachten).