7.1.1 - Aantal klachten ingediend bij het parket

Aantal klachten ingediend bij het parket
2016 2017 2018
AAII 2 1 1
AABBI 76 81 48
AABBI

Wanneer medewerkers bij het voeren van hun onderzoek feiten vaststellen die strafrechterlijk vervolgbaar zijn, is het hun taak om die informatie - na akkoord van de bevoegde adviseur-generaal - mee te delen aan de gerechtelijke autoriteiten voor verder gevolg. Die kennisgeving wordt per zaak opgesteld en kan dus meerdere feiten bevatten of op meerdere belastingplichtigen, (incusief hun raadgevers) betrekking hebben.

AAII

Het aantal klachten ingediend via AAII bleef op 1 in 2018.