Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

FAQ Kadastrale informatie

 • Hoe krijg ik toegang tot de kadastrale informatie via MyMinfin?

  Ik ben een landmeter-expert ingeschreven bij de Federale Raad van landmeters-experten

  U stuurt een e-mail naar support.meow@minfin.fed.be met uw persoonlijke gegevens:

  • voornaam en naam
  • LAN-nummer
  • rijksregisternummer
  • professioneel e-mailadres

  Ik ben een landmeter-expert in overheidsdienst

  U stuurt een e-mail naar support.meow@minfin.fed.be met:

  • een kopie van uw diploma (dat toegang geeft tot het beroep van landmeter-expert), in voorkomend geval vergezeld van de nodige certificaten of attesten
  • het bewijs van eedaflegging (artikel 7 van de wet van 11 mei 2003)
  • een attest van uw werkgever waaruit blijkt dat u als landmeter-expert in overheidsdienst tewerkgesteld bent
  • uw persoonlijke en professionele gegevens:
   • voornaam en naam
   • rijksregisternummer
   • privéadres
   • privé-e-mailadres
   • privételefoonnummer
   • adres werkgever
   • professioneel e-mailadres
   • professioneel telefoonnummer

  Als u als landmeter-expert in overheidsdienst ingeschreven bent bij de Federale Raad van landmeters-experten, dan zijn een kopie van uw diploma en het bewijs van eedaflegging niet verplicht.

  Volgend op de publicatie van de wet van 27 maart 2023 – Wet tot bescherming van het beroep en de titel van landmeter-expert en tot oprichting van een Orde van landmeters-experten, en zodra de orde operationeel is, zal de toegang tot de gegevens en toepassingen van de FOD Financiën met een ‘profiel landmeter’ voorbehouden zijn aan de personen die zijn opgenomen in de tabel van landmeters-experten.

  Ik ben houder van een diploma dat toegang geeft tot het beroep van landmeter-expert en ben tewerkgesteld bij een bedrijf geleid door een landmeter-expert met een LAN-nummer

  Een landmeter-expert die ingeschreven is bij de Federale Raad van Landmeters-Experten, kan toegang tot de kadastrale informatie vragen voor zijn werknemers, op voorwaarde dat ze houder zijn van een diploma dat toegang geeft tot het beroep van landmeter-expert en dat er een hiërarchische link tussen hen bestaat.

  Wanneer deze hiërarchische link wegvalt, moet de aanvrager dit meteen melden aan de AAPD en wordt de toegang ingetrokken. Wanneer de werkgever niet meer over een LAN-nummer beschikt, worden alle toegangsaanvragen gedaan in zijn naam ook ingetrokken.

  De aanvraag moet gedaan worden door de landmeter-expert die is ingeschreven bij de Federale Raad, anders wordt de aanvraag geweigerd.

  U stuurt een e-mail naar support.meow@minfin.fed.be met:

  • Een ondertekende brief waarin staat dat de werkgever vraagt om zijn toegang tot de gegevens uit te breiden naar een van zijn werknemers. Er moet eveneens in vermeld worden dat hij er zich toe verbindt om zo snel mogelijk de informatie door te geven die deze toegang in twijfel zou kunnen trekken.
  • De persoonlijke en professionele gegevens van de werknemer:
   • voornaam en naam
   • rijksregisternummer
   • adres van het bedrijf
   • professioneel e-mailadres
  • De professionele gegevens van de werkgever:
   • voornaam en naam
   • rijksregisternummer
   • adres van het bedrijf
   • professioneel e-mailadres
   • LAN-nummer
  • Een kopie van het diploma van de werknemer (dat toegang geeft tot het beroep van landmeter-expert), indien nodig vergezeld van certificaten en attesten

  Volgend op de publicatie van de wet van 27 maart 2023 – Wet tot bescherming van het beroep en de titel van landmeter-expert en tot oprichting van een Orde van landmeters-experten, en zodra de orde operationeel is, zal de toegang tot de gegevens en toepassingen van de FOD Financiën met een ‘profiel landmeter’ voorbehouden zijn aan de personen die zijn opgenomen in de tabel van landmeters-experten.

  Ik ben niet ingeschreven bij de Federale Raad van landmeters-experten en ik ben geen landmeter-expert in een bedrijf of overheidsdienst

  U hebt geen toegang tot de kadastrale informatie via MyMinfin.

 • Waar vind ik de opname en de presentatie van het webinar ‘Opzoeken mutatieschetsen via MyMinfin’ van april 2021?

  De opname en de presentatie zijn gepubliceerd in de rubriek ‘Kadastrale informatie’.

 • Is er een handleiding beschikbaar over het opzoeken van mutatieschetsen en tabellen 209?

  De handleiding is gepubliceerd in de rubriek ‘Mutatieschetsen’.

 • Welke mutatieschetsen en tabellen 209 zijn beschikbaar via MyMinfin?

  Een overzicht van de beschikbare documenten vindt u in het Excel-document met de stand van zaken.

  Opmerking:

  Gescande documenten zijn beschikbaar via MyMinfin als ze opgeladen zijn in de databank van de AAPD. Als de documenten van een kadastrale afdeling opgeladen worden dan duiden we dat in de ‘stand van zaken’ aan met een ‘v’. Het is steeds mogelijk dat bij het opladen slechts een deel van de documenten van een afdeling gescand zijn en dat de informatie voor die afdeling dus tijdelijk onvolledig is.

 • Het document dat ik nodig heb, is niet beschikbaar via MyMinfin.

  Mutatieschetsen en tabellen 209 die nog niet digitaal beschikbaar zijn, kunt u als landmeter-expert opvragen bij de bevoegde dienst (zie onderstaande tabel). Noteer zo duidelijk mogelijk welke documenten u nodig heeft.

  De documentatie wordt gratis afgeleverd aan landmeters-experten die de informatie opvragen in het kader van hun opdracht.

  Provincie​

  E-mailadres​

  West-Vlaanderen​

  meow.dienst.geschillen.informatie.w-vlaanderen@minfin.fed.be

  Oost-Vlaanderen​

  meow.dienst.geschillen.informatie.o-vlaanderen@minfin.fed.be

  Antwerpen​​

  meow.dienst.geschillen.informatie.antwerpen@minfin.fed.be

  Limburg​​

  meow.dienst.geschillen.informatie.limburg@minfin.fed.be

  Vlaams-Brabant​

  meow.dienst.geschillen.informatie.vlaams-brabant@minfin.fed.be 

  Waals-Brabant & Brussel​

  meow.dienst.geschillen.informatie.brus.w-brab@minfin.fed.be

  meow.service.contentieux.information.brux.brab.w@minfin.fed.be ​

  Henegouwen​​

  meow.service.contentieux.information.hainaut@minfin.fed.be

  Namen & Luxemburg​

  meow.service.contentieux.information.namur-lux@minfin.fed.be

  Luik​

  meow.service.contentieux.information.liege@minfin.fed.be

 • Wanneer zullen alle mutatieschetsen en tabellen 209 beschikbaar zijn via MyMinfin?

  Er is momenteel geen planning of einddatum vastgelegd. De documentatie wordt zo snel mogelijk gescand volgens de beschikbare middelen.

 • Wanneer zijn de uploads van gescande mutatieschetsen en tabellen 209 voorzien? Hoeveel keer per jaar?

  De nieuw gescande documenten worden vier keer per jaar (in maart, juni, september en december) opgeladen naar de databank van de AAPD zodat ze raadpleegbaar zijn via MyMinfin. Voor een stand van zaken kunt u het excel-document raadplegen.

 • Hoe kan ik een vraag stellen over, of een probleem melden met, de zoekfunctie in MyMinfin?

  Klik in MyMinfin op ‘Een vraag stellen’, vul het formulier zo volledig mogelijk in en klik op ‘Verzenden’. 

 • Wanneer worden de opgaven 60/219 ter beschikking gesteld?

  Het is momenteel niet voorzien om de opgaven 219 raadpleegbaar te maken via MyMinfin. Er wordt nog onderzocht of, en hoe, deze documentatie ter beschikking gesteld kan worden van landmeters-experten.

 • Zijn de gescande schetsen van voor 2005 opgesplitst volgens schetsnummer?

  Nee. De schetsen van voor 2005 worden in groepen gescand. Dat wil zeggen, er bevinden zich meerdere schetsnummers in één pdf. Hierdoor is het niet mogelijk om deze schetsen op te zoeken op schetsnummer.

 • Zijn de gescande schetsen op schaal gescand?

  In principe wel. Het scannen van schetsen is echter manueel werk. Fouten zijn dus altijd mogelijk.

 • Kan ik zoeken op gehistoriseerde (vorige) perceelsidentificaties?

  Ja. Hou er wel rekening mee dat het zoeken via perceelsidentificatie maar mogelijk is voor mutaties vanaf mutatiejaar 1979. Voor oudere mutaties, of percelen die gevormd zijn voor 1979, moet u gebruik maken van de tabel 209.

 • Waarom krijg ik geen resultaten als ik zoek via perceelsidentificatie?

  Dat wil zeggen dat er voor dat perceel geen digitale historiek beschikbaar is (voor mutatiejaar 1979 werd de link tussen perceelsidentificatie en schetsnummer bijgehouden op papier). Voor meer informatie over het perceel moet u de tabel 209 raadplegen.

 • Waarom krijg ik geen resultaten als ik zoek via schetsnummer?

  De papieren mutatieschetsen (de schetsen van voor 2005) werden in groep gescand. Dat wil zeggen, er bevinden zich meerdere schetsnummers in één pdf. Op dit moment bestaat er in onze databank geen link tussen de pdf met het gescande document en de schetsnummers die zich in dat document bevinden. Als u dus zoekt op volledig schetsnummer (kadastrale afdeling, mutatiejaar, schetsnummer) voor een schets met mutatiejaar voor 2005 dan zal de toepassing het gescande document niet vinden.

  Oplossing:

  Vul alleen de kadastrale afdeling en het mutatiejaar in en klik op ‘Zoeken’. MyMinfin toont in de resultatenlijst alle gescande documenten die overeenkomen met de zoekopdracht. Zoek manueel naar het gescande document dat de schets in kwestie bevat. Baseer u hiervoor op de waarde in de kolom ‘Schetsnummer’.

 • Waar vind ik de betekenis van de afkortingen in de kolom ‘Schetsnummer’?

  Een verklarende lijst met de waarden voor de kolom ‘Schetsnummer’ is gepubliceerd in de rubriek ‘Mutatieschetsen’.

 • Ik krijg een foutmelding bij het downloaden van een schets (met mutatiejaar < 2005).

  Als u een schets opzoekt op basis van perceelsidentificatie dan toont MyMinfin in de resultatenlijst alle schetsnummers (vanaf mutatiejaar 1979) die gelinkt zijn aan die perceelsidentificatie. Voor schetsen van voor 2005 (die getekend werden op papier en nadien gescand als pdf) is er in onze databank geen link tussen het schetsnummer, dat getoond wordt in de resultatenlijst als resultaat van uw zoekopdracht, en de pdf met het gescande document. Als u klikt op het downloadicoon krijgt u een foutmelding omdat de toepassing het gescande document niet kan ophalen. U kunt schetsen van voor 2005 niet rechtstreeks downloaden.

  Oplossing:

  Voer een tweede zoekopdracht uit om het gescande document op te zoeken: Noteer het schetsnummer, als nodig, en kies voor de optie ‘Zoeken via schetsnummer’. Vul alleen de kadastrale afdeling en het mutatiejaar in!

  Aan te passen door de AAPD:

  Het downloadicoon mag in deze gevallen niet zichtbaar zijn.

  Ter info:

  Dit probleem wordt ook uitgelegd in het webinar vanaf minuut 24:33.

 • Ik krijg een foutmelding bij het downloaden van een schets (met mutatiejaar ≥ 2005)

  Elke schets vanaf mutatiejaar 2005 is in principe downloadbaar. Als de toepassing een foutmelding geeft bij het downloaden van de schets dan is de schets niet digitaal beschikbaar.

  Hoe zie ik het verschil?

  Schetsen vanaf 2005 hebben een schetsnummer dat bestaat uit vijf cijfers (vb. 00040). Als er in de resultatenlijst een schets staat met een schetsnummer met minder dan vijf cijfers (vb. 003) dan ontbreekt de schets in de databank. Als u klikt op het downloadicoon

  van deze schets dan krijgt u een foutmelding.

   faq foutmelding bij downloaden schets 

  Oplossing:

  Controleer of de schets geen tweede keer voorkomt in de resultatenlijst. Het tweede resultaat (met een schetsnummer dat bestaat uit vijf cijfers (vb. 00040)) is wel downloadbaar. Als dat niet het geval is, stuur een e-mail naar de bevoegde dienst (zie ‘Het document dat ik nodig heb, is niet beschikbaar via MyMinfin’). Omschrijf duidelijk welke schets u nodig heeft. Onze medewerkers zullen nagaan of de schets beschikbaar is in onze documentatie.

 • Hoe vind ik het afbakeningsplan dat gebruikt is voor de mutatie?

  In het commentaarveld van de schets, links onderaan, vermelden we de planreferte van het afbakeningsplan waarop de schets gebaseerd is. Via de planreferte kunt u het afbakeningsplan opzoeken in de databank van de afbakeningsplannen.

 • Waarom staan de (Lambert) coördinaten uit de txt (en de meetcijfers) niet op de mutatieschets?

  We hebben ervoor gekozen om de coördinaten, meetcijfers… van het afbakeningsplan niet te kopiëren naar de mutatieschets. Het afbakeningsplan is geregistreerd in de databank van de afbakeningsplannen waardoor de informatie gemakkelijk teruggevonden kan worden. Anderzijds is een schets wel gebaseerd op een afbakeningsplan, maar het is zelden een exacte kopie van dat plan. De coördinaten van de hoekpunten van de kadastrale percelen stemmen dus niet noodzakelijk overeen met de coördinaten van de hoekpunten op het afbakeningsplan.

  De planreferte van het afbakeningsplan waarop de schets gebaseerd is, vermelden we in het commentaarveld van de schets (links onderaan). Via de planreferte kunt u het afbakeningsplan opzoeken in onze databank.

 • Hoe kan een burger een mutatieschets aanvragen?

  Een burger kan, tegen betaling, een mutatieschets aanvragen via de module ‘Een kadastraal uittreksel aanvragen’ in MyMinfin of via het papieren formulier 434 ‘Aanvraag uittreksels uit de kadastrale documentatie’. Voor meer informatie kunt u de rubriek ‘Kadastraal uittreksel’ raadplegen.

 • Waar vind ik de betekenis van de afkortingen in de kolom ‘Grondnummer’?

  Een verklarende lijst met de waarden voor de kolom ‘Grondnummer’ is gepubliceerd in de rubriek ‘Bijgevoegde aanwijzende tabel 209’.