Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Taks op het langetermijnsparen

Aangifte en betaling van de taks op het langetermijnsparen (afgekort ‘TELT’)

 • Welke is de aangiftetermijn van de taks op het langetermijnsparen?

  De taks op langetermijnsparen moet worden aangegeven uiterlijk op de dag van betaling. Voor een vlotte verwerking van uw betaling, vragen wij u de aangifte tijdig (enkele dagen voor de betaling) in te dienen. Wacht dus niet tot de laatste dag.
  Vergeet niet de datum van opmaak van de aangifte te vermelden en deze te handtekenen.

 • Waar dien ik de aangifte in?

  De aangifte wordt ingediend bij het bevoegde kantoor:

  Inningscentrum – Diverse Taksen
  Koning Albert II-laan 33 bus 431
  1030 Brussel
  E-mail: CPIC.TAXDIV@minfin.fed.be

  Opgelet: wanneer u de aangifte per post verstuurt, verstuur dan geen tweede aangifte via e-mail en omgekeerd. Dit zorgt voor verwarring en kan ertoe leiden dat u een dubbele vordering van betaling ontvangt.

 • Wanneer moet ik de taks op het langetermijnsparen betalen?

  De taks op het langetermijnsparen moet worden betaald uiterlijk op de laatste werkdag van de maand die volgt op die waarin het belastbaar feit zich heeft voorgedaan (art. 187/3 § 1 WDRT). Respecteer deze datum, zo vermijdt u aanrekening van intresten (art. 187/3 § 2 WDRT). Wacht dus niet tot de laatste dag om te betalen.

  Voor de jaren 2015 tot 2019 wordt jaarlijks een vervroegde inning van 1% op deze taks doorgevoerd. Deze vervroegde inning is betaalbaar uiterlijk op 30 september van elk van de voormelde jaren en op een zelfde manier als de eigenlijke taks op het langetermijnsparen.

 • Hoe betaal ik de taks op het langetermijnsparen?

  Vanaf 01.6.2020 wordt er voor elke diverse taks één specifiek rekeningnummer toegekend. U mag per aangifte slechts één betaling doen. Het te betalen bedrag is dus exact gelijk aan het aangegeven bedrag op de aangifte.

  De taks wordt betaald door storting of overschrijving op de postrekening van het bevoegde kantoor. Voor de taks op het langetermijnsparen is dat:

  BE06 6792 0022 9622
  PCHQ BE BB

  Inningscentrum – Diverse taksen
  Koning Albert II-laan 33 bus 431
  1030 Brussel

  Dit rekeningnummer is voorbehouden aan betalingen inzake de taks op het langetermijnsparen. Betaal hierop geen andere belastingen.

 • Mag ik een terugvordering op een vorige aangifte compenseren op mijn aangifte?

  Neen, u mag geen compensatie uitvoeren op de aangifte van eventuele vorige terugvorderingen. Om een terugvordering van een teveel betaald bedrag aan te vragen, moet u de aanvraag naar volgend e-mailadres sturen voor verdere behandeling:

  CPIC.TAXDIV@minfin.fed.be

 • Welke mededeling gebruik ik bij mijn betaling?

  De te gebruiken mededeling gebeurt steeds via eenzelfde vorm:

  De vermelding 'TELT' - Ondernemingsnummer - de belastbare periode

 • Waar kan ik terecht voor inlichtingen met betrekking tot betaling van de taks op het langetermijnsparen?

  Hiervoor kunt u contact opnemen met het bevoegde kantoor:

  Inningscentrum – Diverse Taksen
  Koning Albert II-laan 33 bus 431
  1030 Brussel
  E-mail: CPIC.TAXDIV@minfin.fed.be

 • Welke gevolgen zijn er bij niet-betaling van de taks op het langetermijnsparen?

  Wanneer de taks niet binnen de vastgestelde termijn betaald is, uiterlijk op de laatste werkdag van de maand die volgt op die waarin het belastbaar feit zich heeft voorgedaan (art. 187/3 § 1 WDRT), wordt er 7% nalatigheidsintrest aangerekend. (art. 187/3§2 WDRT).

 • Welke zijn de gevolgen van het laattijdig indienen van een aangifte?

  Zonder aangifte kunnen we uw betaling niet verwerken. Daarom vragen wij u de aangifte tijdig (enkele dagen voor de betaling) in te dienen. Wacht dus niet tot de laatste dag.

  Bij laattijdige indiening van de aangifte kan 12,50 euro boete per begonnen week worden aangerekend (art.187/3 § 2 WDRT).