Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Personeelsmiddelen in 2022

OPDELING VAN HET PERSONEEL PER NIVEAU (toestand op 31.12.2022)

Algemene administraties A B C D Ext Mand Totaal
AA Fiscaliteit 3.403 2.783 979 223 0 4 7.392
AA Douane en Accijnzen 722 1.270 1.047 223 1 3 3.266
AA Inning en Invordering 830 1.089 688 97 0 4 2.708
AA Bijzondere Belastinginspectie 505 109 23 7 0 1 645
AA Patrimoniumdocumentatie 762 1.561 1.003 279 0 4 3.609
AA Thesaurie 122 51 16 0 0 1 190
AA Beleidsexpertise en -ondersteuning 124 36 12 4 0 1 177
Totaal 6.467 6.899 3.768 833 1 18 17.987

Diensten A B   C   D Ext Ext-A Mand Totaal
Diensten van de Voorzitter 153 55 59 2 0 0 1 270
SD Personeel en Organisatie 202 173 104 15 0 0 0 494
SD Begroting en Beheerscontrole 145 110 156 515 0 1 1 928
SD ICT 221 357 117 37 21 34 1 788
Autonome diensten 129 24 15 0 0 0 0 168
Totaal 850 719 451 569 21 35 3 2.648

OPDELING VAN HET PERSONEEL PER STATUUT (toestand op 31.12.2022)

Algemene administraties Aux Contractuelen e-Gov Managers Rosetta's Stagiairs  Statutairen  Totaal
AA Bijzondere Belastinginspectie 0 6 0 1 1 22 615 645
AA Douane en Accijnzen 0 157 1 3 42 110 2.953 3.266
AA Fiscaliteit 0 429 0 4 53 457 6.449 7.392
AA Inning en Invordering 0 253 0 4 113 146 2.192 2.708
AA Patrimoniumdocumentatie 1 446 0 4 88 139 2.931 3.609
AA Thesaurie 0 16 0 1 16 13 144 190
AA Beleidsexpertise en -ondersteuning 0 11 0 1 1 1 163 177
Totaal 1 1.318 1 18 314 888 15.447 17.987

Diensten AUX Contractuelen e-Gov Managers   Rosetta's Stagiairs  Statutairen  Totaal
SD Begroting en Beheerscontrole 387 119 1 1 36 13 371 928
SD ICT 0 47 187 1 55 39 459 788
SD Personeel en Organisatie 0 54 0 0 22 19 399 494
Diensten van de Voorzitter 0 20 0 1 51 17 181 270
Autonome diensten 0 3 0 0 0 0 165 168
Totaal 387 243 188 3 164 88 1.575 2.648

OPDELING VAN HET PERSONEEL PER LEEFTIJD (toestand op 31.12.2022)

Algemene administraties 18-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 Totaal
AA Bijzondere Belastinginspectie 0 44 204 153 200 44 645
AA Douane en Accijnzen 1 417 981 808 799 260 3.266
AA Fiscaliteit 1 834 1.388 1.505 2.766 898 7.392
AA Inning en Invordering 5 392 615 586 819 291 2.708
AA Patrimoniumdocumentatie 0 355 891 898 1.121 344 3.609
AA Thesaurie 0 57 53 22 42 16 190
AA Beleidsexpertise en -ondersteuning 0 14 61 35 47 20 177
Totaal 7 2.113 4.193 4.007 5.794 1.873 17.987

Diensten 18-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 Totaal
SD Begroting en Beheerscontrole 3 61 110 186 420 147 1 928
SD ICT 7 141 178 172 223 67 0 788
SD Personeel en Organisatie 0 67 137 126 127 37 0 494
Diensten van de Voorzitter 2 73 66 49 53 27 0 270
Autonome diensten 0 3 29 25 94 17 0 168
Totaal 12 345 520 558 917 295 1 2.648

OPDELING VAN HET PERSONEEL PER TAALROL (toestand op 31.12.2022)

Algemene administraties FR D NL Totaal
AA Bijzondere Belastinginspectie 254 2 389 645
AA Douane en Accijnzen 987 37 2.242 3.266
AA Fiscaliteit 3.167 50 4.175 7.392
AA Inning en Invordering 1.418 20 1.270 2.708
AA Patrimoniumdocumentatie 1.677 27 1.905 3.609
AA Thesaurie 105 0 85 190
AA Beleidsexpertise en -ondersteuning 94 0 83 177
Totaal 7.702 136 10.149 17.987

Diensten FR D NL Totaal
SD Begroting en Beheerscontrole 413 6 509 928
SD ICT 431 0 357 788
SD Personeel en Organisatie 240 0 254 494
Diensten van de Voorzitter 135 9 126 270
Autonome diensten 76 0 92 168
Totaal 1.292 15 1.341 2.648