Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Werkingsbudget 2022

Begroting FOD Financiën 2022 (in duizend euro)
Vastleggings-kredieten Vastgelegde bedragen Vereffenings-kredieten Vereffende bedragen
Personeelsuitgaven

1.371.443

1.330.519

1.371.443

1.327.270

Algemene werkings- en investeringsuitgaven

146.344

132.899

142.844

108.185

ICT werkings- en investeringsuitgaven

180.000

159.331

173.448

153.200

Specifieke werkingsuitgaven

74.270

74.206

74.270

68.126

Dotatie overdracht gewestbelastingen

77.090

77.089

77.090

77.089

Dotatie Fedorest

27.995

22.995

27.995

22.995

Voorschotten op alimentatievorderingen

43.621

42.850

43.621

35.342

Rente op borgtochten en consignaties

11.000

10.825

11.000

10.825

Beleidsorganen

6.504

6.002

6.504

5.905

Andere

63.541

25.980

68.041

27.007

Totaal

2.001.808

1.882.697

1.996.256

1.835.944

Commentaar

In deze tabel wordt er geen rekening gehouden met kredieten die te maken hebben met de volgende dossiers:

  • Steunplan aan Griekenland goedgekeurd door de Eurogroep
  • Belgische bijdrage aan het Securities Markets Programme (SMP) aan Griekenland
  • Belgische bijdrage aan de Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)
  • Bedragen gestort aan een ander garantiesysteem
  • Belgische bijdrage aan de wedersamenstelling van de werkmiddelen van de Internationale Ontwikkelingsassociatie (IDA)
  • Pan-Europees Fonds
  • Transformatiefonds
  • Bijdrage FMI - Oekraïne