Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Brexit - Intracommunautaire opgave

Elke Belgische onderneming die in de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 intracommunautair handelt met belastingplichtigen uit het Verenigd Koninkrijk, moet die handelingen opnemen in zijn opgave(n) van de intracommunautaire handelingen.

Deze verplichting blijft, ondanks het feit dat de Europese toepassing VIES on the WEB vanaf 1 januari 2021 (einde overgangsperiode) niet langer zal toelaten om de bedoelde gegevens na te kijken en te valideren (*). De intracommunautaire opgave van het 4de kwartaal 2020/december 2020 met daarin de laatste handelingen met het Verenigd Koninkrijk moet uiterlijk op 20 januari 2021 worden ingediend.

U moet de btw-nummers van uw intracommunautaire partners valideren. Die validatie kan op het moment van de verkoop en uiterlijk tot 31 december 2020.

U moet de bewijzen van die validaties bewaren voor eventuele controles van de administratie.

U kan de geldigheid van een btw-nummer verifiëren: 

  • via de toepassing VIES (VAT Information Exchange System) van de Europese Commissie,
  • per e-mail via de dienst Internationale betrekkingen  – Btw van de FOD Financiën

(*) zie evenwel de bijzondere status van Noord-Ierland.