Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Toetreding van Oekraïne tot de Overeenkomst betreffende een gemeenschappelijke regeling inzake douanevervoer (Update)

De procedures voor de toetreding van Oekraïne tot de Overeenkomst betreffende de gemeenschappelijke regeling inzake douanevervoer van 20 mei 1987 en de Overeenkomst betreffende de vereenvoudiging van formaliteiten in het goederenverkeer van 20 mei 1987, zijn voltooid conform de bepalingen van deze overeenkomsten. De datum van de toetreding van Oekraïne tot deze twee rechtsinstrumenten is bevestigd voor 1 oktober 2022. 

Bijgevolg wordt Oekraïne vanaf 1 oktober 2022 beschouwd als een land dat deelneemt aan het gemeenschappelijk douanevervoer, waardoor het gebruik van de gemeenschappelijke regeling inzake douanevervoer op zijn grondgebied mogelijk wordt. 

Dit houdt onder meer in dat de aangever bij het indienen van aangiften voor douanevervoer in België naar Oekraïne, ervoor moet zorgen dat hij in vak 51 de code van het eerste Oekraïense kantoor aan de grens als kantoor van doorgang vermeldt. Bovendien moeten de akten van borgtocht en de papieren certificaten van doorlopende zekerheid worden aangepast. Daarnaast moet bij het indienen van de invoer- of uitvoeraangifte van of naar Oekraïne in vak 1, eerste deelvak, de code 'EU' worden gebruikt in plaats van de vermelding 'IM' of 'EX'.  

Een nieuwe circulaire 2022/C/94 over deze toetredingen werd gepubliceerd op FISCONETplus.