Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Btw regels voor e-commerce sinds 1 juli 2021

Op 1 juli 2021 verdween de btw-vrijstelling voor zendingen met een waarde van niet meer dan 22 euro. Dit heeft gezorgd voor eenvoudigere btw-regels en een gelijk speelveld tussen EU en niet-EU bedrijven.

 • Waarom werden de btw-regels voor e-commerce aangepast? Wat zijn de voordelen?

  • Dankzij de nieuwe regels wordt de btw betaald daar waar de consumptie van goederen of diensten plaatsvindt.
  • Zo is er een uniforme btw-regeling voor grensoverschrijdende leveringen van goederen en diensten.
  • U beschikt als bedrijf over een eenvoudig en uniform systeem om de btw-verplichtingen in de EU aan te geven en te betalen via het één-loketsysteem (OSS) voor btw.
 • Welke bedrijven kunnen dit één-loketsysteem gebruiken?

  Alle bedrijven die online goederen of diensten verkopen of die een online marktplaats of platform hebben. Zie ook: Wat is de One Stop Shop (OSS) en wie kan het gebruiken?

 • Welke transacties dekt het één-loketsysteem voor btw (OSS)?

  • Alle grensoverschrijdende diensten die aan kopers worden geleverd.
  • Alle verkopen op afstand binnen de EU van goederen en bepaalde binnenlandse verkopen mogelijk gemaakt door online marktplaatsen.
  • Alle verkopen op afstand van goederen ingevoerd uit derde landen in zendingen met een waarde van niet meer dan 150 euro.
 • Hoe kan u het één-loketsysteem voor btw gebruiken?

  • U registreert zich in één EU-lidstaat en die registratie gebruikt u in heel Europa.
  • De verschuldigde btw voor alle in aanmerking komende grensoverschrijdende verkopen in de EU geeft u aan en betaalt u alleen in het land waar u geregistreerd bent.
 • Waarom waarderen kopers uw OSS-registratie?

  • Kopers kennen op het moment van de online aankoop van goederen de totale prijs van de goederen (incl. btw)
  • Kopers genieten van een snellere levering van de goederen en ze worden niet geconfronteerd met onverwachte belastingen of douanekosten.
 • Wat is het één-loketsysteem voor invoer (IOSS)?

  Het één-loketsysteem voor invoer (IOSS) is een onderdeel van het één-loketsysteem (OSS). U kunt het gebruiken als u extra-communautaire afstandsverkopen van goederen, afkomstig van derde landen, verricht

 • Welke transacties dekt het één-loketsysteem voor invoer (IOSS)?

  Vanaf 1 juli 2021 zijn alle goederen die in de EU worden ingevoerd onderworpen aan het betalen van btw. Als de verkoop van goederen aan kopers in de EU wordt gedaan via een elektronische interface, wordt deze geacht de verkoop te hebben gedaan en is deze aansprakelijk voor het betalen van de btw.

 • Hoe kan een elektronische interface de btw op ingevoerde goederen aangeven en betalen?

  Wanneer u zich als elektronische interface registreert voor het één-loketsysteem voor invoer (IOSS), dan kunt u de aangifte en de btw over de verkoop op afstand van de ingevoerde goederen met een waarde van niet meer dan 150 euro via dit systeem voldoen.

 • Wat zijn de voordelen van het één-loketsysteem voor invoer (IOSS)?

  • De IOSS faciliteert de inning, de aangifte en de betaling van de btw voor elektronische interfaces die de verkoop op afstand van ingevoerde goederen aan kopers in de EU mogelijk maken.
  • Aan de koper worden alleen kosten in rekening gebracht op het moment van aankoop. Bij levering van de goederen moet de koper dus geen onverwachte kosten betalen.
 • Wanneer is een elektronische interface btw-plichtig over de verkoop op afstand van geïmporteerde goederen?

  De elektronische interface wordt geacht de verkoop op afstand van geïmporteerde goederen mogelijk gemaakt te hebben wanneer:

  • een koper en verkoper met elkaar in contact komen via die elektronische interface,
  • dit resulteert in de verkoop van die goederen aan die koper,
  • de goederen niet onderworpen zijn aan accijnzen,
  • en de waarde van de zending niet meer bedraagt dan 150 euro.
 • Hoe werkt het één-loketsysteem voor invoer (IOSS)?

  Als elektronische interface die geregistreerd is voor de IOSS betaalt u de btw en niet de daadwerkelijke verkoper. Het btw-tarief is het tarief dat van toepassing is in de lidstaat waar de goederen moeten geleverd worden.

 • Hoe registreert u zich voor het één-loketsysteem voor invoer (IOSS)?

  Als elektronische interface kunt u zich registreren op het IOSS portaal van een lidstaat. Is uw elektronische interface niet in de EU gevestigd, dan moet u een in de EU gevestigde tussenpersoon aanstellen.

 • Aan welke verplichtingen moet de elektronische interface die gebruik maakt van het één-loketsysteem voor invoer (IOSS) voldoen?

  • De elektronische interface moet het door de koper in de EU te betalen btw-bedrag tonen uiterlijk bij het afronden van het bestelproces.
  • De elektronische interface moet de btw innen bij de koper over de levering van alle in aanmerking komende goederen die een EU-lidstaat als eindbestemming hebben.
  • De elektronische interface moet zoveel mogelijk de door de koper betaalde prijs in euro weergeven op de factuur.
  • De elektronische interface moet een elektronische maandelijkse btw-aangifte indienen via het IOSS-portaal van de lidstaat waar de elektronische interface geregistreerd is voor de IOSS en een maandelijkse betaling doen van de btw zoals aangegeven in de btw-aangifte.
  • De elektronische interface moet boekhoudkundige gegevens bijhouden van alle IOSS verkopen die ze gedurende 10 jaar heeft mogelijk gemaakt.
  • De elektronische interface moet met de daadwerkelijke verkoper van de goederen samenwerken om ervoor te zorgen dat de informatie die nodig is voor de douane-inklaring in de EU, inclusief het IOSS-btw-identificatienummer, terechtkomt bij het EU-douanekantoor waar de goederen worden ingevoerd.