Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Douanewetboek van de Unie (DWU)

Wettelijke bepalingen

Algemene informatie betreffende het douanewetboek van de Unie (UCC) - Gereviseerde versie

E-learning modules om de UCC beter te leren kennen

Nationaal Forum uw partner voor informatie rond de nieuwe UCC?

Guidance documenten van de Europese Commissie

Nuttige vragen en antwoorden rond de nieuwe UCC

Dienstnota van de administrateur-generaal van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen betreffende de toepassing in België van het nieuwe Douanewetboek van de Unie

Technische Specificaties : Nieuwe procedure overbrenging tussen Ruimtes Tijdelijke Opslag (RTO)

Het controle-exemplaar T5 onder de nieuwe UCC-regelgeving?

De implicaties van de UCC op het vlak van BTW

Nota's betreffende de regeling 'Douane-entrepot'

Nota met betrekking tot de wijzigingen aan de DWU DA en de DWU IA in werking getreden in juli 2020 


Wettelijke bepalingen


Algemene informatie betreffende het douanewetboek van de Unie (UCC) - Gereviseerde versie

Het nieuwe douanewetboek van de Unie treedt in werking op 1 mei 2016.

 Belangrijkste wijzigingen (DOCX, 74.35 KB), waaronder verduidelijking omtrent AEO, de waarde en RTO.

Het moet duidelijk zijn dat sommige elementen, zoals de data voor het uitrollen van de elektronische systemen dus louter indicatief zijn.


E-learning modules om de UCC beter te leren kennen

Wilt u een expert worden op het vlak van de nieuwe UCC?
Dan heeft de Europese Commissie voor u het ideale hulpmiddel gecreëerd!
Hier kan u de verschillende e-learning modules bekijken die aangeboden worden door de Europese Commissie.


Nationaal Forum uw partner voor informatie rond de nieuwe UCC?

Het Nationaal Forum is een overlegplatform tussen de handel en de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen. Binnen dit platform wordt het UCC uitvoerig besproken en men brengt alle leden dan ook als eerste op de hoogte van het laatste nieuws!


Guidance documenten van de Europese Commissie

Op regelmatige tijdstippen publiceert de Europese Commissie Guidance documenten om te zorgen voor een beter begrip van de nieuwe UCC.
Wilt u deze opvolgen?


Nuttige vragen en antwoorden rond de nieuwe UCC
 

Een antwoord op uw mogelijke vragen kan u  hier (PDF, 1.37 MB) terugvinden (laatste versie).

Omtrent de toepassing van art. 114 van het DWU dat de nalatigheidsintresten betreft werd een aparte  omzendbrief (DOCX, 16.4 KB) verspreid op 22 november 2016

Ook de Europese Commissie stelt u een FAQ ter beschikking.


Dienstnota van de administrateur-generaal van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen betreffende de toepassing in België van het nieuwe Douanewetboek van de Unie

Hierbij delen we jullie graag de  dienstnota van 22 april 2016 (PDF, 48.91 KB) mee m.b.t. de inwerkingtreding van de UCC op 1 mei 2016 en volgende bijlagen:
 

Technische Specificaties : Nieuwe procedure overbrenging tussen Ruimtes Tijdelijke Opslag (RTO)

De overbrenging tussen RTO en RTO gebeurt op basis van het segment LOC in het CUSCAR bericht

Het LOC segment met “qualifier 11” wordt gevolgd door de locatiecodes zoals deze momenteel worden gebruikt (bv. S869 voor kaai 869).

Het LOC segment met “qualifier 18”, voor het opgeven naar de “subsequent” RTO van bestemming + locatiecode, worden ingestuurd als terminalcode. Bijgevolg dient ook voor andere RTO, die in feite geen terminal zijn, het insturen in masterdata (locatiecodes) te gebeuren als terminalcode.

Voor beide LOC segmenten moet het EORI-nummer van de RTO vergunninghouder in het segment NAD vermeld worden.

Indien enkel het segment LOC met “qualifier 11” aanwezig is moet het EORI nummer niet worden opgegeven of met andere woorden de scheepsagenten kunnen dan blijven werken zoals nu. Indien achteraf toch een LOC met “qualifier 18” binnenkomt, dan is het verplicht alsnog een EORI nummer voor LOC met “qualifier 11” op te geven.


Het controle-exemplaar T5 onder de nieuwe UCC-regelgeving?

Is het nog nodig? Wat in de toekomst?

Meer informatie kan je vinden in volgend  bericht (DOCX, 47.57 KB).


De implicaties van de UCC op het vlak van BTW

De inwerktreding van de nieuwe UCC heeft ook gevolgen voor de BTW-regelgeving.

U kan de  beslissing van de AAFISC (DOCX, 43.58 KB) hier terugvinden.

Nota's betreffende de regeling 'Douane-entrepot'

'Hierbij delen wij u mee dat volgende dienstnota's van 13 februari 2018 door de dienst Wetgeving Douane worden gepubliceerd:

1. Nota  D.D.013.833/540.101 (PDF, 15.32 KB) in verband met de gezamenlijke opslag in douane-entrepot type II

2. Nota  D.D.013.834/540.101 (PDF, 15.7 KB) in verband met het verlenen van meerdere vergunningen particulier entrepot op eenzelfde locatie'

Nota met betrekking tot de wijzigingen aan de DWU DA en de DWU IA in werking getreden in juli 2020 

Met de dienstnota van 13 augustus 2020 informeren wij u dat de DWU DA en de DWU IA werden gewijzigd door Gedelegeerde Verordening 2020/877 en Uitvoeringsverordening 2020/893: